Еврокомисар Корина Крецу посети РИС центъра в Русе

Днес, 15 юни 2015 г., еврокомисарят по регионална политика Корина Крецу посети РИС център Русе, който е част от проекта „Изграждане на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС“. Проектът се изпълнява от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ и се съфинансира със средства от националния бюджет и Европейския фонд за регионално развитие по Приоритетна ос 4 „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешно-водни пътища” на Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. Общият размер на безвъзмездната помощ е 26 608 561, 43 лв. Очаква се проектът да приключи до 2 месеца.

При посещението си в РИС центъра в Русе г-жа Крецу беше запозната от ръководителя на проекта инж. Валентин Христов с функционалностите на системата за речни данни в реално време и с напредъка по изграждането й. На срещата присъстваха и вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, генералният директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ Ангел Забуртов и заместник-генералният директор на ДППИ Стилиян Кротнев.

С реализирането на проекта „Изграждане на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС“ ще бъде изградена система за речни информационни услуги, която събира, обработва, контролира и разпространява геодезични, хидрографични, морфологични, хидрологични, метеорологични и статистически данни, отнасящи се до плаването по река Дунав. Изграждането на РИС системата и предоставянето на пълния обем услуги ще доведе до преодоляване на затрудненията при преминаване на критичните участъци в района и повишаване нивото на безопасност на корабоплаването, което ще направи вътрешно водния транспорт по река Дунав по-ефективен и ще допринесе за опазването на околната среда.

Посещението на Корина Крецу е част от двудневната визита на еврокомисаря у нас. Във фокуса на визитата са инвестициите, които Европейският съюз прави чрез кохезионната политика в развитието на България с пълноценно използване на оставащите средства от периода 2007-2013 година и новите възможности, възникващи от програмите в период 2014–2020 година.

ЖП транспорт

Христо Алексиев ще бъде за трети път служебен транспортен министър

Христо Алексиев ще бъде служебен транспортен министър за рекорден трети път, стана ясно след като президентът Румен Радев разпусна 47-ото народно Събрание и обяви състава на служебния кабинет Роден е […]

Воден транспорт

Де-мистификация на транспортните разходи за LNG доставки –как да ни излезнат сметките с  корабите с втечнен газ

к.д.п. Христо Папукчиев, експерт в областта на морския транспорт Напоследък темата за газовата независимост и енергийното оцеляване на България, а така също и на партньорите ни от ЕС се трансформира […]

ЖП транспорт

Приключиха пазарните консултации за внедряване на ERTMS в железопътния участък Русе-Каспичан

Приключиха пазарните консултации за внедряване на ERTMS – ниво 2, в железопътния участък Русе-Каспичан. Крайният срок за получаване на индикативни предложения от заинтересованите страни изтече на 26 юли 2022 г. […]