Еврокомисар Корина Крецу посети РИС центъра в Русе

Днес, 15 юни 2015 г., еврокомисарят по регионална политика Корина Крецу посети РИС център Русе, който е част от проекта „Изграждане на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС“. Проектът се изпълнява от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ и се съфинансира със средства от националния бюджет и Европейския фонд за регионално развитие по Приоритетна ос 4 „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешно-водни пътища” на Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. Общият размер на безвъзмездната помощ е 26 608 561, 43 лв. Очаква се проектът да приключи до 2 месеца.

При посещението си в РИС центъра в Русе г-жа Крецу беше запозната от ръководителя на проекта инж. Валентин Христов с функционалностите на системата за речни данни в реално време и с напредъка по изграждането й. На срещата присъстваха и вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, генералният директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ Ангел Забуртов и заместник-генералният директор на ДППИ Стилиян Кротнев.

С реализирането на проекта „Изграждане на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС“ ще бъде изградена система за речни информационни услуги, която събира, обработва, контролира и разпространява геодезични, хидрографични, морфологични, хидрологични, метеорологични и статистически данни, отнасящи се до плаването по река Дунав. Изграждането на РИС системата и предоставянето на пълния обем услуги ще доведе до преодоляване на затрудненията при преминаване на критичните участъци в района и повишаване нивото на безопасност на корабоплаването, което ще направи вътрешно водния транспорт по река Дунав по-ефективен и ще допринесе за опазването на околната среда.

Посещението на Корина Крецу е част от двудневната визита на еврокомисаря у нас. Във фокуса на визитата са инвестициите, които Европейският съюз прави чрез кохезионната политика в развитието на България с пълноценно използване на оставащите средства от периода 2007-2013 година и новите възможности, възникващи от програмите в период 2014–2020 година.