Европа изостава от целта си за намаляване на смъртните случаи на пътя

Движението по магистралата между Атина и Солун е нарушено заради наводнения

Европа значително изостава от целта си за намаляване наполовина на смъртните случаи по пътищата до 2030 г. спрямо 2019 г., като се очаква смъртността да намалее само с 25%, което застрашава крайната цел на Европа за почти нулеви пътни инциденти до 2050 г., според доклад на Европейската сметна палата (ЕСП). Отговорността за политиките за безопасност се разделя между Европейската комисия и националните правителства, като Комисията определя високи цели за намаляване на пътните жертви и предлага законодателство за постигането на тези цели. Въпреки това, държавите-членки запазват отговорността за правилата и тяхното прилагане в определени области, като например превишаване на скоростта и шофиране в нетрезво състояние.

Въпреки че на европейско ниво съществува общ подход, Комисията има ограничен контрол над стратегиите на държавите-членки за прилагане, различията в националните подходи към разследванията на инциденти, събирането на данни и проектирането на инфраструктура затрудняват сътрудничеството на европейско ниво.

Европейската сметна палата направи три препоръки към Комисията за възстановяване на посоката към целите за 2030 и 2050 г.: подобрено събиране на данни, насърчаване на държавите-членки да се справят с най-големите рискови области и насочване на средства за ЕС към проекти, които подобряват пътната безопасност.

В отговор на доклада, Антонио Авенозо от Европейския съвет за безопасност на транспорта призова за по-строги правила и създаването на специализирана агенция на ЕС за пътна безопасност. ЕСП отбеляза, че инициативите за пътна безопасност получават ограничено финансиране от ЕС, като частично това се дължи на конкуренция за средства с проекти за “зелен” транспорт.