Евростат: пазарът на пътническите превози в България остава монополизиран

 

 Все още пазарът на пътнически превози е монополизиран от една държавна фирма. В същото време в страната е с най-голям брой на смъртните случаи по пътищата на глава от населението в ЕС

Пазарът на железопътния превоз на товари в България е сред най-отворените за конкуренция – конкуренти на основния оператор имат пазарен дял от 48,8%, третата най-висока степен в ЕС, и се перспективи да расте. Българските транспортни фирми се разрастват и наемат персонал. Все още пазарът на пътнически превози е монополизиран от една държавна фирма. В същото време в страната е с най-голям брой на смъртните случаи по пътищата на глава от населението в ЕС.

Това са част от оценките за нашана страна в публикуваното от Европейската комисия информационно табло за транспорта в ЕС за 2016 г., в което се сравняват резултатите на държавите членки в 30 категории, обхващащи всички аспекти на транспорта. В общото подреждане България заема незавидното 25 място.

Целта на информационното табло е да се помогне на държавите членки да определят областите, в които са необходими приоритетни инвестиции и действия. От таблото е видно как ЕС задълбочава вътрешния пазар в областта на транспорта и насърчава преминаването към мобилност с ниски емисии – два от приоритетите на Комисията „Юнкер".

Комисарят на ЕС по транспорта Виолета Булц заяви:„Целта ми е постигане на висококачествена, напълно интегрирана и ефективна транспортна система без въглеродни емисии. Таблото е пътен знак, сочещ посоката и указващ оставащото разстояние. То е полезен инструмент за нас, за държавите членки и за заинтересованите лица, който ни помага да определим къде се справяме добре и къде са нужни допълнителни инвестиции и действия. Особено окуражаващо е да се види, че усилията на Комисията за преодоляване на недостига на инвестиции в транспортния сектор вече дават резултати."

Нидерландия е на първо място за трета поредна година с високи резултати в 15 категории, следвана от Швеция, Германия и Австрия. Те са силни в различни области, но общото между тях е солидната рамка за инвестиции, добрите резултати в областта на транспортната безопасност и доброто прилагане на законодателството на ЕС. България е на 25 място, като зад нас са Гърция, Хърватия и Румъния.

Основни констатации:

1. Мобилност с ниски емисии

В целия ЕС се наблюдава напредък към по-устойчива и екологосъобразна мобилност (например по отношение на дела на енергията от възобновяеми източници в транспорта и на броя на новите автомобили, използващи алтернативни горива). Въпреки това резултатите като цяло са все още слаби, а явната преднина на някои държави показва потенциала за ускоряване на преминаването към мобилност с ниски емисии. За тази цел през юли 2016 г. Комисията прие Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии.

2. Инфраструктура

Резултатите от инвестициите в транспортна инфраструктура се виждат бавно. Въпреки това се наблюдава известно подобрение във възприеманото качество на транспортната инфраструктура. Този ефект ще стане по-отчетлив пред следващите години с допълнителните инвестиции, извършвани по-конкретно чрез Механизма за свързване на Европа и Плана за инвестиции за Европа на Комисията.

3. Хора

Удовлетворението на потребителите от всички видове транспорт (градски, железопътен, въздушен) се е повишило в цяла Европа. Това загатва, че нуждите на хората са били разбрани и че се вземат правилните решения за инвестиции.

– Броят на смъртните случаи по пътищата е в застой. Въпреки че европейските пътища остават най- безопасните в света, държавите членки трябва да положат повече усилия, за да се постигне поставената цел за намаляване на броя на смъртните случаи по пътищата наполовина до 2020 г.

– Броят на жените, заети в сектора на транспорта, расте, но общият им дял остава нисък. За увеличаването му са нужни действия на всички равнища. Комисията разглежда подходящи инициативи.

В информационното табло са обединени данни от различни обществени източници (напр. Евростат, Европейската агенция за околна среда и Световния икономически форум). Таблото може да се разглежда по държави или по теми (вътрешен пазар, инвестиции и инфраструктура, енергиен съюз и иновации, хора).

В таблиците 5-те страни с най-високи показатели са отбелязани в зелено, а 5-те страни с най-ниски показатели – в червено. Таблицата по-долу показва колко често всяка страна се класира сред най-добре или най-слабо представилите се страни.

 

Източник: http://m.econ.bg, 28.10.2016г.

ЖП транспорт

CER отчита мрачно първо тримесечие на 2021г за железопътния транспорт

През март 2021г пътническите оператори отчетоха намаление на 600 милиона евро на седмичните приходи. Shutterstock.com Приходите от пътниците останаха на половината от първото тримесечие на 2019 г. през първото тримесечие […]

ЖП транспорт

Настояще и бъдеще при модернизирането на железопътната инфраструктура в България

Гост в сутрешния блок по ТВ СКАТ: инж. Илия Илиев – Асоциация по железопътна сигнализация, автоматика, комуникация и индустрия (RASTIA) ЕС е определил 2021 г. за Европейска година на железопътния […]