Евростат: пазарът на пътническите превози в България остава монополизиран

 

 Все още пазарът на пътнически превози е монополизиран от една държавна фирма. В същото време в страната е с най-голям брой на смъртните случаи по пътищата на глава от населението в ЕС

Пазарът на железопътния превоз на товари в България е сред най-отворените за конкуренция – конкуренти на основния оператор имат пазарен дял от 48,8%, третата най-висока степен в ЕС, и се перспективи да расте. Българските транспортни фирми се разрастват и наемат персонал. Все още пазарът на пътнически превози е монополизиран от една държавна фирма. В същото време в страната е с най-голям брой на смъртните случаи по пътищата на глава от населението в ЕС.

Това са част от оценките за нашана страна в публикуваното от Европейската комисия информационно табло за транспорта в ЕС за 2016 г., в което се сравняват резултатите на държавите членки в 30 категории, обхващащи всички аспекти на транспорта. В общото подреждане България заема незавидното 25 място.

Целта на информационното табло е да се помогне на държавите членки да определят областите, в които са необходими приоритетни инвестиции и действия. От таблото е видно как ЕС задълбочава вътрешния пазар в областта на транспорта и насърчава преминаването към мобилност с ниски емисии – два от приоритетите на Комисията „Юнкер".

Комисарят на ЕС по транспорта Виолета Булц заяви:„Целта ми е постигане на висококачествена, напълно интегрирана и ефективна транспортна система без въглеродни емисии. Таблото е пътен знак, сочещ посоката и указващ оставащото разстояние. То е полезен инструмент за нас, за държавите членки и за заинтересованите лица, който ни помага да определим къде се справяме добре и къде са нужни допълнителни инвестиции и действия. Особено окуражаващо е да се види, че усилията на Комисията за преодоляване на недостига на инвестиции в транспортния сектор вече дават резултати."

Нидерландия е на първо място за трета поредна година с високи резултати в 15 категории, следвана от Швеция, Германия и Австрия. Те са силни в различни области, но общото между тях е солидната рамка за инвестиции, добрите резултати в областта на транспортната безопасност и доброто прилагане на законодателството на ЕС. България е на 25 място, като зад нас са Гърция, Хърватия и Румъния.

Основни констатации:

1. Мобилност с ниски емисии

В целия ЕС се наблюдава напредък към по-устойчива и екологосъобразна мобилност (например по отношение на дела на енергията от възобновяеми източници в транспорта и на броя на новите автомобили, използващи алтернативни горива). Въпреки това резултатите като цяло са все още слаби, а явната преднина на някои държави показва потенциала за ускоряване на преминаването към мобилност с ниски емисии. За тази цел през юли 2016 г. Комисията прие Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии.

2. Инфраструктура

Резултатите от инвестициите в транспортна инфраструктура се виждат бавно. Въпреки това се наблюдава известно подобрение във възприеманото качество на транспортната инфраструктура. Този ефект ще стане по-отчетлив пред следващите години с допълнителните инвестиции, извършвани по-конкретно чрез Механизма за свързване на Европа и Плана за инвестиции за Европа на Комисията.

3. Хора

Удовлетворението на потребителите от всички видове транспорт (градски, железопътен, въздушен) се е повишило в цяла Европа. Това загатва, че нуждите на хората са били разбрани и че се вземат правилните решения за инвестиции.

– Броят на смъртните случаи по пътищата е в застой. Въпреки че европейските пътища остават най- безопасните в света, държавите членки трябва да положат повече усилия, за да се постигне поставената цел за намаляване на броя на смъртните случаи по пътищата наполовина до 2020 г.

– Броят на жените, заети в сектора на транспорта, расте, но общият им дял остава нисък. За увеличаването му са нужни действия на всички равнища. Комисията разглежда подходящи инициативи.

В информационното табло са обединени данни от различни обществени източници (напр. Евростат, Европейската агенция за околна среда и Световния икономически форум). Таблото може да се разглежда по държави или по теми (вътрешен пазар, инвестиции и инфраструктура, енергиен съюз и иновации, хора).

В таблиците 5-те страни с най-високи показатели са отбелязани в зелено, а 5-те страни с най-ниски показатели – в червено. Таблицата по-долу показва колко често всяка страна се класира сред най-добре или най-слабо представилите се страни.

 

Източник: http://m.econ.bg, 28.10.2016г.

автобус с деца катастрофира
Автомобилен транспорт

Автобус с деца катастрофира до Търговище

юни 14, 2024

Автобус с деца е катастрофирал близо до Търговище. Няма пострадали деца при инцидента. Катастрофата е станала малко след 12:00 ч., като автобу…

Влак на бдж
ЖП транспорт

Пътнически влак дерайлира

юни 11, 2024

Затруднено е движението на влаковете, които преминават през Подбалканската железопътна линия поради излизане от релсите на локомотив и дв…