Финална конференция проект ЛИСТ

 

Прозрачност в обучението по логистика

Балканската агенция за устойчиво развитие завършва изпълнението на двегодишен проект LIST – Logistics Skills Transparency (1.10.2013 – 30.09.2015). Той се  ръководи от CRP Henri Tudor – Люксембург и е трансфер на иновации в рамките на Леонардо да Винчи, програма Учене през целия живот с партньори от Люксембург, Словакия, България, Франция и Италия с цел създаване на програми за обучение за Началник на склад (фармация) и Складов работник (нетрайни стоки). Резултатите от проекта ще насърчат използването на Европейската система ECVET, както и създаването на професионални стандарти за обучители. За двете позиции се съставя квалификационна рамка и се описват резултатите от обучението с помощта на дескрипторите на ЕКР (знания, умения и компетенции) . Създават се професионални стандарти с цел да се постигне прозрачност на резултатите от образованието. Очаква се проектът да повлияе на логистичния сектор, тъй като ще бъде предоставен специално разработен наръчник с учебни материали на български език.
На 23 септември т.г. в Люксембург ще се проведе заключителна диссеминационна конференция. Всеки национален партньор ще осигури представител на Министерството на образованието, чиято задача ще бъде да присъства, да се запознае с постигнатите резултати и да съдейства за максималното им използване от съответната образователна система.

За повече информация: Анна Лалковска alalkovska@balkanagency.org

Въздушен транспорт

Съветът по транспорт към БСП: Само неотложни мерки сега ще запазят работните места в сектора

На няколко сектора ще бъде разделен Съветът по транспорт, информационни технологии и съобщения към Националния съвет на БСП. Железопътният транспорт, автомобилният, водният и въздушният са диференцирани като категории под шапката […]

ЖП транспорт

БДЖ се провали и в опитите си да наеме 5 локомотива

Закъсалите държавни железници БДЖ успяха да провалят поредна обществена поръчка през последните месеци. Компанията прекрати процедурата за наем на локомотиви, на които разчиташе за „върже графика“. Бюджетът на процедурата бе […]