Финална конференция проект ЛИСТ

 

Прозрачност в обучението по логистика

Балканската агенция за устойчиво развитие завършва изпълнението на двегодишен проект LIST – Logistics Skills Transparency (1.10.2013 – 30.09.2015). Той се  ръководи от CRP Henri Tudor – Люксембург и е трансфер на иновации в рамките на Леонардо да Винчи, програма Учене през целия живот с партньори от Люксембург, Словакия, България, Франция и Италия с цел създаване на програми за обучение за Началник на склад (фармация) и Складов работник (нетрайни стоки). Резултатите от проекта ще насърчат използването на Европейската система ECVET, както и създаването на професионални стандарти за обучители. За двете позиции се съставя квалификационна рамка и се описват резултатите от обучението с помощта на дескрипторите на ЕКР (знания, умения и компетенции) . Създават се професионални стандарти с цел да се постигне прозрачност на резултатите от образованието. Очаква се проектът да повлияе на логистичния сектор, тъй като ще бъде предоставен специално разработен наръчник с учебни материали на български език.
На 23 септември т.г. в Люксембург ще се проведе заключителна диссеминационна конференция. Всеки национален партньор ще осигури представител на Министерството на образованието, чиято задача ще бъде да присъства, да се запознае с постигнатите резултати и да съдейства за максималното им използване от съответната образователна система.

За повече информация: Анна Лалковска alalkovska@balkanagency.org

Автомобилен транспорт

Директорът на Волво: Сделката за въглеродните емисии в транспорта е ключова за реорганизацията на автомобилното производство

април 9, 2024

“Изпълнението на схемата за ценообразуване на въглеродните емисии на ЕС за пътния транспорт е от съществено значение за разработването…