Габрово ще обновява градския си транспорт

Общината е подготвила проект за цялостно обновяване на градския транспорт в града. Проектът е на стойност 13,4 милиона лева и е подаден за оценка по оперативната програма „Региони в растеж“.

 

Безвъзмездната финансова помощ е 9 милиона лева, съфинансирането е в размер на 4,4 милиона лева, а срокът за изпълнение е 36 месеца.

Проектът предвижда преустройство на автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб“, реконструкция на кръстовището и площада в района на железопътната гара, ремонт и модернизация на подлезите до Дома на хумора и сатирата и Автогарата, ще бъде подобрена организацията на движение на пет от най-натоварените светлинно регулирани кръстовища в града.

Общественият транспорт ще бъде обновен със закупуването на шест автобуса с дължина 12 метра и осем автобуса по 7-8 метра, с двигатели отговарящи на еконормата Евро-6 и използване на възобновяеми енергийни източници. Част от новите превозни средства ще бъдат електробуси, за зареждането на които ще има три зарядни станции.

Габровци ще могат да се възползват от удобството на съвременна информационна система, която показва с точност времето на пристигане на автобусите от градския транспорт до спирките по съответен маршрут. Ще бъдат монтирани 104 електронни информационни табла, както и бордово оборудване за приемане и предаване на данни за 57 превозни средства.

Съгласно указанията за кандидатстване по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, техническата документация по проекта бе предадена на оценяващото междинно звено, което функционира в общинската администрация от 18 януари тази година. В срок от 5 дни ръководителят на звеното трябва да сформира оценителна комисия, която ще има на разположение 90 дни, за да разгледа предложението.                                                                    Източник : www.logistika.bg

волга
Автомобилен транспорт

Автомобилът “Волга” възкръсна (СНИМКИ)

май 21, 2024

Русия се насочва към местното производство на автомобили, след като ембаргото ограничи сериозно вноса и присъствието на чуждестранни авто…