“Геострой” – вероятният изпълнител на метродепо “Земляне”

"Геострой", която е от групата на "Геотехмин" с мажоритарен собственик Цоло Вутов, е с най-голям шанс да строи метродепо "Земляне" в кв. "Красно село", което ще обслужва третия лъч на подземната железница. Това стана ясно след отварянето на цените на 11-те участника в търга в петък. Лидерът в класирането – обединение "Геометро Земляне",  с участници "Геострой", "Трансремонтстрой" (и двете са на "Геотехмин") и проектантската фирма "Биас-М"предложи цена за изпълнение 50.599 млн. лв. без ДДС и получи максималния брой точки за техническа оферта – 48. Това класира консорциума на първо място, макар че цената му е втората най-ниска.

 "Трейс груп холд" предложиха 49.89 млн. лв., но са с по-малко точки за техническа оферта – 43.2. Те ще се класират едва трети, тъй като софийската компания "ИСА 2000" с цена 52.75 млн. лв. също има повече точки в крайното класиране заради техническото си предложение, пише Капитал.

"Геострой" заедно с "Геотехмин" и "Метропроект" изградиха участъка от софийското метро до Бизнес парк София, включващ метростанция 16 и тунел с дължина 0.9 км. В обединението "Геометро Земляне" "Геострой" има дял от 93%. То ще отговаря за управлението на проекта, строително-монтажните работи и въвеждането на депото в експлоатация. "Трансремонтстрой" с 5% дял ще отговаря за релсовия път и за транспортирането на отпадъци. На "Биас–М" (2%) са поверени проектирането и авторският надзор. Обединението ще използва подизпълнители – "Старт инженеринг" ще изгради ел. системата на обекта, а "Атко трейд" ще доставя технологичното оборудване.

Рекордни разлики в цените

Потенциалният изпълнител "Геометро Земляне", както и останалите кандидати в топ 3 на класирането трябва да представят финансови обосновки. Причината е, че в търга се регистрираха рекордни разлики в цените на отделните кандидати, достигащи до почти 40 млн. лв., при положение че прогнозната стойност за цялата поръчка е 58 млн. лв. без ДДС. Средната цена в търга достигна почти 63 млн. лв. заради високите оферти на чуждестранните участници, но и на част от местните. Най-скъпо е предложението на обединение между гръцката "Актор" и българските "Инфра експерт" (свързана с "Хидрострой", доскоро позната като "АБ инвест НН") и "Атоменергоремонт" (свързана с Христо Ковачки) – малко над 88 млн. лв. "Актор" и "Атоменергоремонт" участват заедно и в търга за изграждане на тунел "Железница" на магистрала "Струма". Близо 73 млн. лв. пък е предложението на испанското обединение "Еврометро София", съставено от "Кописа", "Сикаса", "Алтуна и Урия", "Лагункета" и българското "Инжстройинженеринг". "Джи Пи груп" и "Щрабаг", които участват самостоятелно, също са предложили цени доста над прогнозната.

След съставяне на протокол от отварянето на офертите тръжната комисия ще определи срок за предоставяне на финансови обосновки от всички участници с цени, 30% по-ниски от средната в търга. Едва след анализ на мотивите на кандидатите "Метрополитен" ще обяви класирането.

Новото депо

Поръчката е за проектиране, изпълнение и технологично оборудване на метродепото, което ще се изгради върху част от територията на сегашния автобусен гараж "Земляне", през която преминава основното трасе на метрото от трета метролиния – между метростанции 14 и 15. Съоръжението включва гаражно за 26 влака и ремонтно хале, административна сграда, автомобилен гараж и релсов път с 13 коловоза. Срокът за изпълнение е 24 месеца.

В депо "Земляне" ще се помещават чисто новите 20 мотриси Siemens Inspiro, които ще превозват пътниците по отсечката "Красно село" – бул. "Владимир Вазов" – първият етап от трети метродиаметър. В бъдеще депото ще обслужва целия трети лъч на метрото (от кв. "Горна баня" до кв. "Левски"), а броят на влакчетата може да се увеличи до 30 според условията на договора за доставка.

Кой иска да строи депо "Земляне"

КАНДИДАТ УЧАСТНИЦИ В ОБЕДИНЕНИЕТО ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ ТО* ЦЕНА (МЛН.ЛВ. БЕЗ ДДС)
Обединение "Метродепо Земляне" "Станилов" ООД, "Интегрирани строителни системи" ЕООД, "Мармекс" и "Ес Джи проект" ЕООД "Рикат" ООД(0.36% ), "Стартинженеринг" (17.20%) и "Атко Трейд" (21.15%) 48 59.987
Обединение "Еврометро София" "КОПИСА конструктора инженерия" АД (Copisa Constructora ) "Сикаса Кантера и конструцион", "Алтуна У Урия" (Altuna y Uria), "Лагункета Сосиадат Де Ес студиос" (linguetta Sociedad de Estudios), "Баске груп" и българският партньор "Инжстройинженеринг" АД "Рутекс" ООД (1.2% )и "И Кю И България"(1.2%) 43.2 73.825
Обединение "Депо Земляне" "Евро алианс Геотехника" АД, "АС" АД и проф. д-р инж. Стойо Тодоров "Стартинженеринг" АД (12.20%), "Атко Трейд" ООД (20.96%) и "Пи Ес Ти груп" (4.48%) 43.2 54.422
Обединение "Д/В София Метро" "Актор" АД, "Инфра експерт" ЕООД, "Атоменергоремонт" АД "Ателие Серафимов архитекти" (3% ), "Биоток" ООД (1% ) и "Алстом транспорт" АД (Alstom Tramsport) (20% ) 43.2 88.034
Обединение "Геометро Земляне" "Геострой" АД, "Трансремонтстрой" ЕАД и "БИАС – М" ЕООД "Стартинженеринг" (24.27%) и "Атко Трейд" (17.31%) 48 50.599
Обединение " ХСС – Депозем" "ХСС" ООД и "Монолит София" АД "Автотрейд" ЕООД(15% ), "Екип 2000 – Котов и сие" СД (0.1%)и "СЕМ ремонт" ООД (14%) 43.2 54.998
"Щрабаг"   "Рикат" ООД (0.83%), "Стартинженеринг" (21.62%), "Опел Нешев" ООД (11.20%) и "Калистратов груп" ООД (17.11%) 48 64.768
"Трейс груп холд"     43.2 49.894
"ИСА – 2000"   "Стартинженеринг" (18.06% ) , "Автотрейд" (17.75% ), "Рикат" ООД (0.19% ) и "Д-Арх" ООД (0.19% ). 48 52.75
"Джи Пи груп"     48 69.467
"Главболгарстрой"   "Атко Трейд" (10%) и "Старт инженеринг" (10%) 43.2 54.48

 

Източник : www.infrastructure.bg