GRAMPET Group пуска Влак на солидарността Китай – Европа

Във връзка с пандемията от коронавирус, GRAMPET Group обявява своя проект Влак на солидарността Китай – Европа, с който организира железопътен транспорт за компании, които внасят стоки и продукти от Китай.
“Тази криза сериозно наруши транспортния отрасъл и донесе проблеми за почти всички видове транспорт – морски, въздушен и автомобилен, което пък води до експоненциално нарастване на разходите.
Предвид това, че много от медицинските изделия и екипировка, необходими за борбата с COVID-19, както и други видове стоки се внасят от Китай, GRAMPET Group може да помогне за този внос бързо посредством железопътен транспорт. В резултат на търговските отношения, които изградихме във времето с нашите партньори от тази част на света и на основата на нашите отношения като член на Транс-каспийската асоциация за международен транспорт, част от новия проект Пътя на коприната, ние можем да доставяме стоки в Румъния, България, Сърбия и Унгария”, съобщи Груя Стойка, президент на GRAMPET Group.
Компании, които се интересуват от използването на тази форма на транспорт могат да получат оперативни и финансови подробности за Влака на солидарността Китай – Европа от office@grampetlogistics.eu
В зависимост от поръчките, обема на стоките и броя на контейнерите, операторът ще може да обедини логистичните подробности, включително началната точка на този специален транспорт.
“Преминаваме през критичен момент, който в крайна сметка ще ни определи като човешки същества,” добави Груя Стойка. “Само от нас зависи как ще приключим този етап и убедено смятам, че съвместното и проактивно усилие от възможно най-много бизнеси, е повече от необходимо”.
За GRAMPET Group Създадена преди почти 20 години, GRAMPET днес е най-големият частен железопътен и логистичен оператор в Румъния и Югоизточна Европа. Нейната структура от 16 компании е стратегически проектирана да обхване цялата верига на решения за железопътен транспорт и продукти като предлага на своите клиенти интегриран опит на най-високо равнище на компетентност: железопътен превоз на товари, производство, ремонт и модернизация на подвижен състав, производство на резервни части, наем на подвижен състав, претоварване на товари, логистични услуги, както и иновативни ИТ решения за железопътни оператори. Със заявената цел да свързва Атлантическия океан през Северно море, до Тихия океан, през Южнокитайско море, GRAMPET Group е един от основните двигатели на развитието на транспортните коридори, които свързват Европа и Азия. GRAMPET Group чрез своите железопътни оператори, Grup Feroviar Roman, Българска железопътна компания, Eurоrail Serbia и Train Hungary има капацитет да предоставя комплексни логистични решения на клиенти от железопътния сектор.
Компаниите на Групата – Рева Симерия (Reva Simeria), Електропутере ВФУ Паскани (Electroputere VFU Pascani), Релок Крайова (Reloc Craiova) и Електропутере ВФУ Крайова (Electroputere VFU Craiova) отговарят за важна част от пазара за ремонт на подвижния състав в Румъния. Успоредно с това, групата извършва интензивна научноизследователска и развойна дейност, насочена към разработването на технически решения, които осигуряват на клиентите прозрачен опит в реално време. През 2017 г. GFR създаде портала E-CLIENT GFR, първият за Румъния и Югоизточна Европа, който подпомага управлението на традиционния превозвач – отношението между клиентите и компанията, от възлагането на поръчки до фактуриране на услугата, като преминава през съществени етапи като поръчване на празни вагони, изготвяне на договори за превоз, осигуряване на безпрепятствен достъп до технологична информация, интелигенти системи за предупреждение за вземащите решения и автоматизирана отчетност.

Източник: Transportal

Влак на бдж
ЖП транспорт

Пътнически влак дерайлира

юни 11, 2024

Затруднено е движението на влаковете, които преминават през Подбалканската железопътна линия поради излизане от релсите на локомотив и дв…