ИАППД представи проекта FAIRway Danube

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ (ИАППД ) представи проект FAIRway Danube, съфинансиран чрез Механизма за свързване на Европа. Чрез FAIRway Danube се стартира изпълнението на Генералния план за рехабилитация и поддържане на корабоплавателния път по р. Дунав, който бе приет в Брюксел по време на срещата на министрите на транспорта на 3 декември 2014 г., с тези думи изпълнителният директор инж. Павлин Цонев откри встъпителната среща по проекта. Директорът на дирекция „Европейски програми, проекти и връзки с обществеността“ Божидар Янков представи основните дейности заложени в обхвата на проекта, както и речните администрации на дунавските страни, които ще си сътрудничат за реализирането му – България (ИАППД ), Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия и Румъния. На базата на текущата и хармонизирана информация за критичните участъци, водните нива и прогнози за водния стоеж, реализацията на FAIRway Danube ще подпомага планирането на речния транспорт по реката, проектирането на инженерни мерки или промяна на фарватера в даден участък. За да може да се извършва редовно измерване и да се събират хармонизирани данни за реката, са необходими подходящи измервателни уреди и кораби, които ще се закупят в Словакия, Унгария, Хърватия, Румъния и България. Предвидено е и поставянето на допълнителни автоматични хидрометрични станции. Обединявайки усилията си, партньорите по проекта ще гарантират свободния достъп до събраната информация за широката общественост. Чрез повече и по-продължителни измервания проектът ще подпомогне адаптирането на плавателния път към конкретните условия, което ще доведе до подобряване на условията за корабоплаването във вътрешно-водните пътища. Особено в по-широкия Долен Дунав все още е наложително извършването на интензивни измервания за определяне и маркиране на възможно най-добрия плавателен път, който да позволи преминаването на плавателни съдове с по-голямо газене, съответно – намаляване на транспортните разходи. От българска страна ИАППД ще достави проучвателен кораб , маркиращ кораб , 10 броя автоматични хидрометеорологични станции, които ще бъдат монтирани в трите най-критични места в общия българо-румънски участък на реката. В началото вниманието ще бъде насочено към най-критичните участъци, а с напредъка на проекта резултатите от подобрените измервания ще бъдат използвани за определяне и приоритизиране на бъдещи мерки за подобряване условията за корабоплаване, каза в заключение Божидар Янков. Maritime.bg – България / Дунав

Източник: http://www.maritime.bg