Инфoрмациoнен ден относно SHIFT2RAIL

 

Инфoрмациoнен ден относно предложението за Реrламент SHIFT2RAIL — нова публично-частно партньорство

организиран от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, с любезното съдействие на UN1FE

Дата на събитието:  6 юни 2014 г.                                                                              Начален час: 9.00 ч.
                                                   Място: в сградата на Министерство на транспорта,
                                                     информационните текнологии и съабщенията

Лице за кантакт и допълнителна информация: Златомира Тодорова, младши експерт, дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество", МТИТС, тел. 0219409 424, 0219409 546, електронен адрес: ztоdorova@mtitc. government. bg.

                                                                                  За повече информация, вижте приложената програма!

ЖП транспорт

Товарните влакове между Турция и Китай вече се движат редовно по график

Първият Китай-граница влак от Турция тръгна на 4 декември миналата година, а вторият току-що пристигна в централно разположения китайски хъб. Услугата ще работи два пъти месечно. Това е положителен старт […]

ЖП транспорт

Flixmobility с жалба пред Европейската комисия против държавна помощ на ДойчеБан

FLIXMOBILITY, германското дружество с отворен достъп Flixtrain и автобусния оператор на дълги разстояния Flixbus, подаде официално оплакване пред Европейската комисия (ЕК) за милиарди евро държавни помощи, предоставени на германския железопътен […]