Информация за подлезите при спирка Садово

Във връзка с невярна информация в медиите за проблем с подлезите при спирка Садово, ДП НКЖИ уточнява следното:
В подлезите при спирка Садово са монтирани помпи, които изпомпват водата в канализацията на града при обилни валежи. Помпите не са собственост на НКЖИ, а са предоставени на Община Садово от „Терна“ АД – изпълнител на проект „Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч. Фаза 1:Крумово- Първомай“.

Ангажимент на община Садово е да поддържа в изправност и да използва при необходимост помпите. Недопустимо е неизползването им при обилните дъждове в района от предходните дни.

За осигуряване на височинен габарит на подлезите, съобразено с нивелетата на новопроектираната жп линия, същите са проектирани под нивото на канализацията на града.

Възможно е канализацията на град Садово да не притежава достатъчен капацитет да поема големите количества вода при проливни дъждове. За хармонизиране на инфраструктурите на ДП НКЖИ и град Садово е необходимо да се увеличи капацитетът на уличната канализация, в противен случай дъждовете ще наводняват дворовете и мазетата в съседство на жп линията.
Община Садово до момента не е търсила ДП НКЖИ за дискутиране на обявените пред медиите проблеми.
 

Автомобилен транспорт

Обходният път на Бургас ще струва по-скъпо от строежа на магистрала „Хемус“

Започна строителството на северния обходен път на Бургас, съобщи агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Трасето с дължина от 4.7 км и ще струва 57 млн. лв. с ДДС. Това означава, че […]

Въздушен транспорт

Христина Янкова ще е новият председател на борда на „Летище София“ ЕАД

Христина Янкова ще е бъдещият председател на Съвета на директорите на „Летище София“ ЕАД. Това е окончателното решение на Комисията за номиниране, която я класира на първо място в проведения […]