Инж. Ясен Ишев: Проблемът със състоянието на пътищата не е от вчера и се задълбочава

Проблемът с лошото състояние на пътищата е многопластов и не е от вчера. Той е от доста дълги години и като че ли се задълбочава. Според официалните данни на АПИ 30% от пътищата от републиканската пътна мрежа са в лошо състояние”.

Това каза пред БНР инж. Ясен Ишев, председател на УС на Научно-техническия съюз по транспорта.

Той подчерта, че по отношение на пътните настилки проблемите са в “остарялата нормативна база, претоварване на товарните превозни средства, които минават по нашите пътища, некачествени изпълнения на пътните конструкции, недостатъчно ефективен и превантивен контрол и липса на адекватно и навременно поддържане“. 

По думите на инж. Ясен Ишев от една ядка няма как да се направи едно представително заключение. И обясни, че в техническа спецификация от 2014 г. е посочено, че на 2000 кв.м трябва да се вземат три проби от пътната настилка.

“Има протоколи, че такива проби са вземани и те са излезли, но виждаме , че много бързо се амортизират пътищата. … Проблемът на надзорните фирми е, че те работят само по представени документи и с тях, а и с посещение на строителните обекти, окачествяват извършените строително-монтажни работи. Има сигурно пропуски и при работата на надзорните фирми, за да се стигне до това положение“.

Той коментира, че ако се промени нормативната база по отношение на строежа на пътища:

“Ще има изисквания за по-голяма дебелина на пътните конструкции, които ще поемат по-голяма натовареност и няма толкова лесно да се износват”.

Инж. Ишев изказа оптимизъм, че проверките, които се правят, ще допринесат за подобряване на качеството на строителството на пътища у нас.