Йордан Недев: Икономическо самоубийство е да се застраховат старите влакове с „пълно каско“

Йордан Недев, финансов директор на "БДЖ-Пътнически превози", в интервю за предаването „12+3“ на БНР

Водещ: В прокуратурата е образувана преписка и се извършва предварителна проверка след сигнал за злоупотреби в БДЖ, подаден от служебния ресорен министър Николина Ангелкова. Според одитен доклад на транспортното министерство, в периода от 2010 до 2013 година единият, има и друг, ръководството на БДЖ е сключило неизгодни договори, които са ощетили компанията с десетки милиони левове. Става дума за застраховки, които важат само за времето, в което влаковете се намират в железопътното депо. Така казвам добър ден на Йордан Недев, тогава изпълнителен директор на БДЖ, сега финансов директор на „Пътнически превози“. Поканихме го заедно с Добрина Карамболова. Здравейте. 
Йордан Недев: Здравейте. Добър ден. 
Водещ: Вероятно ще опровергаете част от това, което казах в началото, но моля ви обяснете вашата кола как я застраховате, само за гаража ли?
Йордан Недев: Първо да кажа, не знам точно коя част да опровергая от това, което казахте. Много материал ми дадохте. Моята кола е застрахована с пълно каско, което ми излиза доста солено, между другото, на годишна база. И се чудя дали да го продължавам. 
Водещ: И да решите само за гаража – не знам дали има такава възможност за застраховки. 
Йордан Недев: Ами как да ви кажа, при положение, че почти не я ползвам напоследък, практически с оказва, че само за гаража си плащам каското. 
Репортер: Господин Недев, добър ден и от мен. Все пак тези констатации в доклада са доста тежки а вие сте човекът, подписал този договор. Обяснете ни защо. 
Йордан Недев: Добре, сега ще премина в оперативен порядък всичко, което искате да знаете и за тежките констатации, които има в доклада. На първо място, да започнем хронологически със събитията. През 2010 година имаме доклад до Съвета на директорите тогава за образуване на обществена поръчка с цел сключване на застрахователен договор, поради незаконосъобразността на работещия тогава застрахователен договор. Това нещо до края на годината бива одобрено от Съвета на директорите, до края на 2010 година има решение на Съвета на директорите за одобрение на такава обществена поръчка и тя бива веднага пусната в обществено достояние, за да започне събирането на оферти. Веднага след това има жалби от две дружества до Комисията за защита на конкуренцията по някакви текстове от обявената поръчка. В крайна сметка Комисията за защита на конкуренцията обявява, че поръчката всичко й е наред и може да продължи. Но дружествата, които първоначално жалят тази поръчка, отново внасят жалба, този път до Върховния административен съд, който отново потвърждава, че всичко е наред с тази обществена поръчка и тя вече абсолютно законосъобразно може да бъде приключена. При което през април месец 2013 година е обявен печелившият – този, който е дал най-добра оферта във връзка с тази обществена поръчка. Тоест на 13 април имаме победител, констатиран от комисия, вътрешна, създадена в БДЖ с цел точно такава – да определи коя е най-добрата оферта. И на 13 април имаме победител – „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”.
Репортер: Бихте ли обяснил обаче каква е логиката за толкова много пари – 20 милиона лева, да бъде застрахован подвижен състав, който обаче е само в депото и не се движи? 
Йордан Недев: Веднага ви казвам. Значи, отвсякъде ви въвеждат в заблуждение и разбира се, тъй като има новина, много хора не си правят труда да проверяват фактите. Конкретният факт е, че от тези 20 554 903 лева и 30 стотинки, каквато е стойността на договора, от тях 19 244 800 лева са за електро и дизел мотрисните влакове на „Сименс“ – за 50-те бройки електро и дизел мотрисни влакове на „Сименс“. Тоест почти цялата сума, с разлика от 1 300 000, почти цялата сума от този договор е за застраховане на т.нар. ДМВ и ЕМВ с марка „Сименс“, тоест новия подвижен състав на БДЖ. 
Репортер: Да, но само докато то е в депо. 
Йордан Недев: Останалите 1 300 000 са за задължителните застраховки, от които не може да се избяга, както е „Гражданска отговорност“ на моя автомобил, с който започнахме, така и „Гражданска отговорност“ и „Трудова злополука“ за останалия подвижен състав. Така че тези пари са дадени абсолютно правомерно за защита на най-ценното, което БДЖ притежава. 
Репортер: Добре, но на какъв анализ сте се опрели, за да направите застраховка единствено и само докато тези влакове са в депо? 
Йордан Недев: Не е вярно това. Значи, това абсолютно не е вярно, в следния смисъл – че застраховката на ДМВ и ЕМВ „Сименс“, тоест дизел и електромотрисните влакове е пълно каско. Както ме попитахте за моя автомобил, който също има пълно каско, ДМВ и ЕМВ-та най-новите 50 бройки с марка „Сименс“ имат пълно каско, по жаркона, който използваме. Всички останали имат само… целият останал парк, подвижен състав на всички БДЖ-та по всички земни кълбета има само задължителните застраховки „Гражданска отговорност“, „Трудова злополука“, „Индустриален пожар“. Защото всичко останало за този подвижен състав е икономически свръх неизгодно за БДЖ. Икономически свръх неизгодно. 
Водещ: Какво означава това свръх? Кажете. 
Йордан Недев: Това означава, че ако искахме за тези три години и половина – от 12 август 2011 година, когато аз съм подписал договора, който влиза в сила на 13 август 2013 година и съответно предходният договор с „Алианс“ бива прекратен на 12 август 2011 година, тоест имаме договор, влизащ в сила на 13 август 2011-та до 31 декември 2014 година – за този период от по-малко от три години и половина, ако ние бяхме застраховали и останалия, стария подвижен състав с пълно каско, както го наричаме за нашите цели, това общо на двете дъщерни дружества „Пътнически“ и „Товарни превози“, щеше да струва по ставките от договора, който е сключен на 12 август 2011 година, общо на двете дружества това щеше да струва 18 милиона лева. Само за тези три години и половина. 
Водещ: А бихте ли ми казали на каква стойност излизат щетите от произшествия? 
Йордан Недев: А щетите, които са понесени през този период от двете дружества общо, взети заедно, са на стойност 2 571 000 лева. 2 571 000 лева щети срещу 18 000 000 премия. 
Водещ: Но, така или иначе, даваме 20 милиона лева за застраховател. В същото време…
Йордан Недев: Даваме 20 милиона лева за застраховане на ДМВ и ЕМВ. 
Водещ: В същото време в тези депа има охрана, която, доколкото знаем, е денонощна. Защото този договор е оправдан с цел да се предпазим от евентуални кражби. 
Йордан Недев: Пак повтарям, от тези 20 милиона и половина, значи молбата ми е – можем да си повтаряме постоянно едно и също, но ще ни изтече времето и няма да си кажем нищо. Затова за втори път – от тези 20 милиона и половина, договорени за плащане към „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” по повод застраховане на подвижен състав, 19,3 милиона са за застраховане на новия подвижен състав, на електро и дизел мотрисните влакове. Само милион и триста от тези 20 милиона и половина, повтарям, само милион и триста от тези 20 милиона и половина, са за задължителни застраховки на всичкия останал подвижен състав в дружествата – всичкия останал стар подвижен състав. Новият състав, който е скъп, е застрахован с пълно каско. Вие застраховате ли си 15-годишната кола, която струва 1000 лева, със застраховка каско за 2000 лева на година? Застраховате ли си я? Не. И ние не го направихме, защото е икономическо самоубийство. Нещо, което носи щети за 2 милиона и половина за период от 3 години и половина, да го застраховаме срещу 18 милиона лева – това няма никакъв не икономически, няма никакъв човешки…
Репортер: Излиза в такъв случай, че докладът е неточен. Тоест някой е подал некоректни данни. 
Йордан Недев: Меко казано. Значи, докладът не само, че е неточен, а той е изключително тенденциозен. Искам да ви прочета, ако обичате, последната точка от него, тя е два реда. 
Водещ: Слушаме ви. 
Йордан Недев: Която гласи следното: „Одиторският екип не може да изрази разумна увереност“, повтарям – не може, „не може да изрази разумна увереност до каква степен предоставената информация за щети и плащания е коректно изготвена, поради кратките срокове и неубедителната организация на процесите по застраховане“. Това последното не го и разбирам, но…
Репортер: Тоест някой е подал некоректни данни. 
Йордан Недев: Искате ли да ви прочета отново? „Не може да изрази разумна увереност“.
Водещ: Не, не е необходимо. Тоест някой е подал некоректни данни. Можете ли да кажете кой. 
Йордан Недев: Ами това ще оставя вие като разследващи журналисти сами да откриете, защото ще се окаже, че клеветя някого. Който, между другото, е участвал и в създаването на тази обществена поръчка и се е подписал под нея. Същият този е подал тези данни, върху които е направен одитният доклад в рамките на две седмици и е внесен не където му е мястото – в Агенцията за държавна финансова инспекция, защото този доклад трябваше да отиде там. Тази Агенция по финансова инспекция трябваше да провери дали наистина има проблем и ако счете, че има доказателства за някакво закононарушение, особено в такива мащаби, тогава да го препрати към прокуратурата, която да предприеме съответните действия. 
Водещ: Нека да говорим с имена. Кого визирате вие? 
Йордан Недев: Този доклад тенденциозно отива директно при главния прокурор, без да си мине нормалния път. 
Репортер: Вас викаха ли ви вече в прокуратурата? 
Йордан Недев: Да. То се оказа, че позицията „изпълнителен директор на БДЖ“ е доживотна. Няма как човек да се отърве от нея. Викат ме за какво ли не постоянно. А за това пък изписах не знам колко тона вече. 
Водещ: Добре, благодаря ви. Чухте Йордан Недев, БДЖ, за това имало ли е неизгодни обществени поръчки за застраховките. Благодаря ви. Един разговор, който направихме заедно с Добрина Карамболова. 

Източник: БНР

волга
Автомобилен транспорт

Автомобилът “Волга” възкръсна (СНИМКИ)

май 21, 2024

Русия се насочва към местното производство на автомобили, след като ембаргото ограничи сериозно вноса и присъствието на чуждестранни авто…