Изграждат жп връзка от гарата до летището в Бургас

До края на тази година трябва да приключи изготвянето на проекта за изграждането на градска железница в Бургас, която ще свързва Централната железопътна гара и Летище Бургас. Това обяви генералният директор на ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) инж. Мария Генова, предава БТА. 

Генова представи техническия проект за трасето пред общинската администрация в Бургас заедно с проектантите.

Инж. Генова разясни, че към настоящия момент проектът е включен в програмата “Транспортна свързаност”, при която допустимият срок на разходите е до 2029 година. Според нея железопътната връзка може да бъде реализирана за срок от 3 – 4 години, а плановете се реалното ѝ изпълнение да започне най-късно пред 2025 година. 

Според представения днес технически проект линията ще бъде около 11 километра. Времето за пътуване между двете ѝ крайни точки трябва да бъде 14 минути.

Освен релсов път от ново поколение, който ще гарантира безшумно движение на железниците, в рамките на проекта са заложени няколко пешеходни надлеза и нови спирки на ключови места в Бургас. 

“Вече започнахме да изпълняваме отделни детайли по това трасе като подземните изкопи по улица “Одрин”. Надяваме се възможно най-скоро да достигнем до последната фаза с финансирането от Европейския съюз. Виждаме, че правилно е заложено развитие на проекта и след неговото реализиране с изграждането на допълнителна железопътна връзка със Слънчев бряг”, каза кметът на община Бургас Димитър Николов.

По време на срещата той добави, че от следващата седмица започва строителството на автомобилния подлез по ул. “Одрин”. 

На този етап от проекта има четири сключени договора, които са за проектиране, оценка на съответствието, изготвяне на доклад за въздействие върху околната среда и за археологическо проучване. Прогнозната стойност на строителството е около 103 млн. лева без ДДС със съфинансиране от ОП “Транспортна свързаност” 2021-2027 година по приоритетна ос 4, по която са предвидени средства за интермодалност в градовете, посочиха още от НКЖИ и допълниха, че сумата за окончателното финализиране на предвидените дейности вероятно ще бъде по-голяма.