Изостава износът на царевица и слънчоглед

Експортът на пшеница е с 51,3% повече от миналогодишния

През Пристанище Варна (откъдето обикновено се осъществява основна част от износа на зърнени и маслодайни култури) са изнесени 22,5 хил. тона пшеница, докато експортът на ечемик и рапица остава в застой.

Общото количество пшеница, изнесено през порта за периода 01.07.2015 г. – 28.02.2016 г., възлиза на 1 365,7 хил. тона, което е с 51,3% повече спрямо същия период на предходната маркетингова година.

От друга страна, износът на ечемик и рапица изостава, съответно с около 29% и 44% на годишна база.

"Пристанище Бургас" ЕАД, опериращо на терминал Бургас – Изток 1, отчита експорт на едва 6 хил. тона пшеница и 3,2 хил. тона ечемик. През терминала все още не е реализиран износ на рапица.

Общо за периода 01.09.2015 г. – 28.02.2016 г., износът на царевица през Пристанище Варна изостава с 67,9% на годишна база, а този на слънчоглед – с 28%, като през последната седмица на пристанището не са преминавали товари с двете култури.

През "Пристанище Бургас" ЕАД засега не е реализиран износ на царевица и слънчоглед.

Вносът на зърнени и маслодайни култури традиционно е ограничен,като от 01.07.2015 г. до 28.02.2016 г. не е осъществяван такъв през наблюдаваните пристанищни терминали във Варна и Бургас.

Източник : www.crossdisplay.bg

ЖП транспорт

Бившият директор на НКЖИ Красимир Папукчийски стана зам.-министър на транспорта

Със заповед на министър-председателя Гълъб Донев са назначени трима заместник-министри. На длъжността заместник-министър на транспорта и съобщенията е назначен Красимир Папукчийски. Заемал е различни ръководни длъжности в Национална компания „Железопътна […]

Автомобилен транспорт

АПИ обяви обществена поръчка за проект на магистрала “Гюешево – Дупница“

Агенция „Пътна инфраструктура“ днес стартира обществена поръчка за избор на изпълнител за изработването на идеен и технически проект с подробен устройствен план – парцеларен план за изграждането на автомагистрала „Гюешево […]

Автомобилен транспорт

По разпореждане на вицепремиера Христо Алексиев беше направена проверка на организацията на работа на ГКПП „Дунав мост 2“

По разпореждане на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев зам.-министър Николай Найденов направи проверка на организацията на работа на ГКПП „Дунав мост 2“. Причина за инспекцията е […]