Колко струва Wi-Fi за пристанищата Варна и Бургас? 6 милиона лева

Депутатът Георги Кадиев, който напусна парламентарната група на БСП, алармира за нова скандална обществена поръчка и призова премиера Бойко Борисов да я спре. Тя е за осигуряване на безжичен интернет на пристанищата във Варна и Бургас.

Възложител е Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", а заложеният бюджет от 6 милиона лева изглежда безумно раздут.

Ето какво написа Кадиев, който ще е лидер на новосформиращата се партия Нормална държава, във фейсбук:

"Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" ще изгражда wi-fi мрежа за 6 млн. лева на пристанище Варна и пристанище Бургас. 
Ашколсун.
Борисов, отменяй!"

Депутатът е приложил линк и към заданието на обществената поръчка. От него ставя ясно, че срокът за получаване на оферти е до 28 март т. г. В заданието е посочено, че трябва да бъдат проектирана, изградена и въведена в експлоатация съвременна обща комуникационна система за пристанище Варна и пристанище Бургас.

Описани са следните дейности:

Изработване на идеен проект на БКС (безжична комуникационна система) по обекти съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

– Съгласуване и одобряване на идеен проект по обекти по смисъла на чл. 142 от ЗУТ;

– Издаване на разрешения за строеж по обекти по смисъла на ЗУТ;

– Изработване на работен проект по обекти съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

– Одобряване на работен проект по обекти;

– Изработване на системен проект (архитектура и топология на БКС, комуникационни връзки, захранващи връзки, разположение на оборудването по обекти, радио зони, потоци от данни, система за наблюдение и управление на мрежата, архивни данни и възможности за статистика, обхват на доставките, методика за провеждане на тестове) общ за всички обекти;

– Одобряване на системен проект от Възложителя;

– Доставки на материали, инструменти, оборудване и резервни части;

– Текущ ремонт на комуникационни помещения;

– Рехабилитация на съществуващи ЖРК (желязо-решетъчна конструкция);

– Изграждане на БКС – СМР (строително-монтажни работи), инсталиране, конфигуриране, оптични кабелни линии по обекти;

– Изграждане на СНУМ (Система за Наблюдение и Управление на Мрежата); – Приемни тестове на БКС по обекти;

– Въвеждане в експлоатация по обекти по смисъла на ЗУТ;

– Обучение на техническия персонал на Възложителя;

– Системен тест на БКС;

– Поддръжка на изградената БКС за срок от 1 година;

– Дейности по информация и публичност.

Източник : www.clubz.bg

Автомобилен транспорт

Директорът на Волво: Сделката за въглеродните емисии в транспорта е ключова за реорганизацията на автомобилното производство

април 9, 2024

“Изпълнението на схемата за ценообразуване на въглеродните емисии на ЕС за пътния транспорт е от съществено значение за разработването…