Колко струва Wi-Fi за пристанищата Варна и Бургас? 6 милиона лева

Депутатът Георги Кадиев, който напусна парламентарната група на БСП, алармира за нова скандална обществена поръчка и призова премиера Бойко Борисов да я спре. Тя е за осигуряване на безжичен интернет на пристанищата във Варна и Бургас.

Възложител е Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", а заложеният бюджет от 6 милиона лева изглежда безумно раздут.

Ето какво написа Кадиев, който ще е лидер на новосформиращата се партия Нормална държава, във фейсбук:

"Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" ще изгражда wi-fi мрежа за 6 млн. лева на пристанище Варна и пристанище Бургас. 
Ашколсун.
Борисов, отменяй!"

Депутатът е приложил линк и към заданието на обществената поръчка. От него ставя ясно, че срокът за получаване на оферти е до 28 март т. г. В заданието е посочено, че трябва да бъдат проектирана, изградена и въведена в експлоатация съвременна обща комуникационна система за пристанище Варна и пристанище Бургас.

Описани са следните дейности:

Изработване на идеен проект на БКС (безжична комуникационна система) по обекти съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

– Съгласуване и одобряване на идеен проект по обекти по смисъла на чл. 142 от ЗУТ;

– Издаване на разрешения за строеж по обекти по смисъла на ЗУТ;

– Изработване на работен проект по обекти съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

– Одобряване на работен проект по обекти;

– Изработване на системен проект (архитектура и топология на БКС, комуникационни връзки, захранващи връзки, разположение на оборудването по обекти, радио зони, потоци от данни, система за наблюдение и управление на мрежата, архивни данни и възможности за статистика, обхват на доставките, методика за провеждане на тестове) общ за всички обекти;

– Одобряване на системен проект от Възложителя;

– Доставки на материали, инструменти, оборудване и резервни части;

– Текущ ремонт на комуникационни помещения;

– Рехабилитация на съществуващи ЖРК (желязо-решетъчна конструкция);

– Изграждане на БКС – СМР (строително-монтажни работи), инсталиране, конфигуриране, оптични кабелни линии по обекти;

– Изграждане на СНУМ (Система за Наблюдение и Управление на Мрежата); – Приемни тестове на БКС по обекти;

– Въвеждане в експлоатация по обекти по смисъла на ЗУТ;

– Обучение на техническия персонал на Възложителя;

– Системен тест на БКС;

– Поддръжка на изградената БКС за срок от 1 година;

– Дейности по информация и публичност.

Източник : www.clubz.bg

ЖП транспорт

Много скъпо. Много бавно. Много опасно. Що е то? БДЖ трябва да умре…

Какво се случи след – продължение на историята от 2016 г. Компания Български държавни железници (БДЖ) e един от редовните сюжети на „Черната книга на правителственото разхищение“. Годишното издание им посвети […]

Автомобилен транспорт

Руска тройка на върха

Днешната, втора част от маратонския етап би могла да компенсира онези, които са били предпазливи вчера, през първата част. Освен удоволствието от преминаването на пясъчните, а след това и на […]

Автомобилен транспорт

DAKAR 2021 – второ действие

Равносметка на останалите в надпреварата след „ходенето по мъките“ от предишните 6 дни: в Етап 7, Хаил – Сакака, днес потеглиха 88 мотоциклетисти (96 стартираха в Етап 1), 14 (16) […]