Концесията за летището падна заради двойка по финанси.

Лоши финансови резултати за последните години и неразрешен съдебен спор са вероятните причини за провала на концесията на Летище Пловдив. Това подозират работещи на аеропорта.

Както „Марица" писа, концесията за гражданското летище наскоро претърпя провал. В публичното пространство се спрягаха имената на двама китайски, един турски и един български бизнесмен, които щяха да се борят за 35-годишната концесия за летището. До изтичането на крайния срок – 19 септември за подаване на оферти, в Министерство на транспорта не бе подадена нито една.

От междинния финансов отчет на „Летище Пловдив" ЕАД става ясно, че за първото полугодие на 2016 г. дружеството няма значителни приходи,

нито печалба. Напротив, приходите му падат, като са отчетени 500 хил. лв. по-малко спрямо същия период за миналата година. Докато за първите 6 месеца на 2015 г. в аеропорта са влезли 2,1 млн. лв., са същия период на

тази година цифрата е 1,6 млн. лв. Освен това компанията трудно покрива разходите си поради което през миналата година започна да действа само денем с работно време до 22 ч. През 2014 г. пък бе намалена и държавната субсидия с около 20-25%. За по-малко от две години там бяха направени драстични съкращения. Към януари 2015 г. са работели 166 души, а към август 2016 г. на „Летище Пловдив" ЕАД се водят 96 щатни служители. Ситуацията в дружеството не е розова и заради висящо съдебно дело за перона, за който спорят съдружниците „Летище Пловдив" ЕАД и „Летище Пловдив" АД. От двете дружества твърдят, че имат документ за собственост за

спорния терен в съседство с терминала. Държавата в лицето на „Летище Пловдив" ЕАД се легитимира с акт за публична държавна собственост № 6835/16.07.2008 г., а частникът предоставя само констативен нотариален акт, и то на база свидетелски данни.

Положителното е, че летището успява единствено да минимизира загубата си, която през 2014 г. бе стигнала 1.2 млн. лв. През 2015 г се стопи до 330 000 лв., а сега е намаляла до 147 000 лв.

Освен това отчете добър зимен сезон през 2015/2016 г. Последната зимна чартърна полетна програма приключи със значителен ръст от 45% на обслужените самолети и пътници. Това се дължи на изпълнените общо 96 туристически чартърни полета от 9 авиокомпании до 7 дестинации, при 66 полета и 6 авиокомпании за същия период на предишния зимен сезон.

Източник : www.crossdisplay.bg

волга
Автомобилен транспорт

Автомобилът “Волга” възкръсна (СНИМКИ)

май 21, 2024

Русия се насочва към местното производство на автомобили, след като ембаргото ограничи сериозно вноса и присъствието на чуждестранни авто…