Круизният “Сезон 2016” започва още през април

Диян Димов, изпълнителен директор на пристанище Бургас:
 
 – Г-н Димов, колко круизни кораба минаха през Морската гара в Бургас и колко още очаквате тази година?
 
– През настощия сезон има спад в круизните пътувания в Черно море. Това се дължи основно на кризата в Крим, тъй като безопасността на туристите е на първо място за круизните компании. Освен това са повишени таксите за преминаване през Босфора, което оскъпява пътуването на туристи. За този сезон на Морска гара Бургас бяха договорени 31 круизни кораби, но поради изброените причини повечето от тях бяха отменени. В регион Черно море круизният сезон е от април до октомври вкл. Тази година Морска гара Бургас посрещна първия крузен кораб "Emerald Princess" на 27 август. Това е най-големият кораб, който плава в Черно море – 290 м дължина, 36 м широчина, 113 561 бруто-регистров тонаж (GT). С неговата визита доказахме, че условията на Морска гара Бургас позволяват акостиране на големи кораби. Не всички пристанища предлагат това, а на много от тях круизните кораби изчакват на рейд, докато туристите са превозвани с лодки до брега.
 
Всяка година надграждаме условията за обслужването на пасажерски кораби в Бургас. Джон Терсек, вицепрезидентът на "Royal Caribbean", заяви пред световния круизен форум в Маями, Флорида, през т.г., че потенциалът на порт Бургас е много голям. Бяхме приети и в световната круизна Асоциация "MedCruise", което е признание за България.
 
Този сезон в Бургас ще посрещнем 6 круизни кораба. През септември ще приемем два: MSC "Sinfonia" и "Island sky", а през октомври очакваме три посещения: две на MSC "Orchestra" и едно на MSC "Sinfonia". Всички те могат да превозват над 1000 пасажери на борда. По предварителни данни общо 15 000 туристи биха могли да посетят Бургас и региона т.г. Преговори се водят непрекъснато. Вече са договорени и посещения за следващите 2 г. Сезонът през 2016 г. ще бъде открит още на 6 април, когато на Морска гара ще застане внушителният "Costa neoRomantica". Същият кораб ще открие и сезон 2017 г. на 7 април.
 
– Каква е печалбата от посещението на лайнера "Emerald Princess" ("Изумрудената принцеса")?
 
– Преките приходи за заетите в обслужването на круизният трафик са малки, но косвеният икономически ефект е по-голям. За половин ден няколко хиляди висококатегорийни туристи посещават района. Почти всеки от тях харчи пари в магазини, заведения, атракциони. Световно прието е, че един пасажер има допълнителен разход от 75 евро в едно пристанище. Морското пътешестие през Бургас, България, и неговото отразяване чрез световните социални мрежи е реклама за нас. Посещенето на "Emerald Princess" т.г. в Бургас беше повече от успешно. Видеоматериали от посрещането и изпращането му са публикувани на различни интернет платформи и предизвикват сериозен интерес.
 
– Ще имаме ли редовни морски линии до Варна и Ахтопол?
 
– Тук става въпрос на частна инициатива. Морска гара Бургас тази година обслужва 4 туристически корабчета – общинското "Анастасия" и три частни. До 1 септември са преминали 28 000 туристи, а сезонът продължава. Бъдещият Морски културен център ще изпълнява функциите за каботажен и втори пасажерски терминал. Това ще ни даде възможност да обслужваме и по два крузни кораба едновременно, а и ще осигурим отлични условия и за крайбрежното плаване. Вече има запитвания от компании, които искат да правят пътувания в Черно море между Украйна и Истанбул, през Бургас.
 
– Зоната за обществен достъп, модерната Морска гара и новооткритата трафик кула как промениха града?
 
– От миналата година част от бургаското пристанище е отворено за гражданите. Те могат да се разходят до първия пристанищен фар в България, да се полюбуват на морето, да ловят риба на кея. Това е отваряне на града към морето и по реализирането на проекта "Зона за обществен достъп", известен и като "Супер Бургас". Държавата обяви Зоната за обект от национално значение и утвърди Генералния план за развитие на пристанището. Вече виждаме първите резултати, но предстои още много работа – благоустрояване на 30 дка около Морска гара със зони за паркиране, тротоарна и веломрежа, озеленяване, парково осветление и съоръжения. Проектирането на тези обекти се осъществи от пристанище Бургас, община Бургас и ДП "Пристанищна инфраструктура", което финансира изпълнението им на стойност над 6 млн. лева.
 
Новата трафик кула в Бургас е едно от най-модерните съоръжения в Европа за управление на корабния трафик. Нейната ценност е в системите за наблюдение и контрол, които са гаранция за безопасно плаване. Между двата брегови центъра в Бургас и Варна има непрекъснат обмен на информация.
 
– Конкурентоспособно ли е пристанище Бургас?
 
– След първия пълен круизен сезон на Морската гара в Бургас през 2014 г. предприехме действия за повишаване конкурентоспособността ни в частта ценово и тарифно обслужване на пасажерски кораби. За настоящия сезон са намалени цените на всички оператори (частни и държавни), пристанище Бургас, Пилотска станция, Маневрени влекачни компанни. Ключово бе и решението на правителството да понижи държавните пристанищни такси, като пътническите кораби вече плащат с 14% по-ниска тонажна такса, в сравнение с м.г. Тя съставлява над 60% от общата цена за посещение в пристанище (дисбурсмент). Основната цел бе да насърчи развитието на круизния бизнес в България и да бъдат преодолени различията в ценообразуването със съседните черноморски страни. Като съотношение услуга – цена сме конкурентни на останалите черноморски пристанища.
 
– Обслужването на круизи ли е бъдещото на пристанище Бургас?
 
– Категорично не. Имаме две основни дейности: товаро-разтоварна и круизно обслужване. Пристанище Бургас е най-старото в България и още преди повече от век специалистите са били наясно с неговото стратегическо положение. С цел увеличаване на товаро-разтоварния ни капацитет пристанището и ДП "Пристанищна инфраструктура" реализират няколко проекта – рехабилитация на подкранови пътища, настилки, складови полета с прилежащи площи, ВиК мрежа, за които има финансиране. Паралелно се правят инвестиции и в двете направления круизното и товаро-разтоварното. Предстои рехабилитация на челната претоварна техника, пряко заета в основната товаро-разтоварна дейност. Очакваната стойност на инвестицията ще е над 500 000 лв. Техническото обновление е координирано с мащабна инвестиционна програма на ДП "Пристанищна инфраструктура" в акваторията и инфраструктурата на порта. Резултатите за седемте месеца на т.г. от товаро-разтоварната дейност показват изпълнение на показателите, заложени в плана за 2015 г. Печалбата от пристанищните услуги само за месец юли е преизпълнена с над 200%.
 
– Как съвместявате работата си като изпълнителен директор на пристанище Бургас и общински съветник?
 
– Двете дейности са свързани и често се допълват. Има решения, които се вземат в Общинския съвет и пряко касаят развитието на порта. Например Зоната за обществен достъп. В Общите устройствени планове на гр. Бургас от 1978 г., 1984 г. и 1992 г., територията на пристанище Бургас винаги е била предвиждана пряка връзка между централната градска част и морето. През 2012 г. Общинският съвет утвърди подробния устройствен план на първата част от Зоната. В акционерното дружество "Зона за обществен достъп" участват държавата чрез "Пристанище Бургас" ЕАД, БДЖ, ДП "Национална компания железопътна инфраструктура", ДП "Пристанищна инфраструктура" и община Бургас. Съвместните действия между тях станаха причина гражданите да имат достъп до пристанището. Днес то е част не само от работния делник, но място за отдих – неделима част от живота на града.
Източник: 24часа