КЗК глоби 2 Юбер фирми с по 50 хил. лв.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е санкционирала холандските дружества "Юбер Б.В." и "Разиер Опърейшънс Б.В." с по 50 000 лв. за извършени нарушения по чл. 29 от Закона за защита на конкуренцията във връзка с предоставяне на услугата UberX на територията на София от 9 септември 2014 г.
Производството е образувано служебно с решение на КЗК във връзка с получена от Столична община информация относно въвеждане на услугата „UberX" на територията на София, като впоследствие е обединено с друго производство, образувано по искане на „О'Кей Супертранс" срещу„Юбер България", отново във връзка с услугата UberX.
В хода на проучването се установило, че при предоставяне на услугата UberX от страна на "Юбер Б.В." и на "Разиер Опърейшънс Б.В." са извършени нарушения на общата забрана по чл. 29 от ЗЗК. Услугата има белезите на таксиметров превоз на пътници, доколкото се извършва с лек автомобил срещу заплащане, по заявен от пътника маршрут чрез мобилното приложение Uber, което осъществява връзката между пътника и фактическия изпълнител на превоза – ползвателя-водач, обясняват от КЗК.
При сравнение между предлаганите от "Юбер Б.В." и "Разиер Опърейшънс Б.В." услуги и услугите, предоставяни чрез други мобилни приложения (дори и услугите на типичните таксиметрови компании) от КЗК стигнали до извода, че услугите са взаимозаменяеми, тъй като водят до един и същи резултат – осъществяване на платен превоз от една точка до друга. Но в случая при UberX не се изисква изпълнителят на превоза да отговаря на определените в българското законодателство изисквания към таксиметровите шофьори и техните автомобили. В този смисъл при предоставянето на процесната услуга"Юбер Б.В." и "Разиер Опърейшънс Б.В." нарушавали добросъвестната търговска практика поради противоречие с нормативно установените правила, уреждащи извършването на обществен превоз на пътници/таксиметров превоз.
"Юбер Б.В." и "Разиер Опърейшънс Б.В." създават условия за заобикаляне на закона, спестявайки на ползвателите-водачи средствата за издаване на необходимите лицензи и разрешителни за извършване на таксиметров превоз. По този начин ответните страни нарушават правилата на честната конкуренция, като си осигуряват нелоялно предимство пред конкурентите и извличат икономическа полза от това поведение.
Също така КЗК е наложила санкция на двете дружества по 50 000 лв. за неизпълнение на задълженията за съдействие поради непредоставяне на изискана в хода на проучването информация.
Комисията е установила, че от страна на „Юбер България" ЕООД не е извършено нарушение по чл. 29 от ЗЗК, тъй като дружеството не участва непосредствено при предлагането на услугата UberX, а извършва спомагателна дейност към Юбер Б. В.