КЗК отмени решение на НКЖИ за интермодалния терминал в Русе

 

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) за избор на изпълнител на проект за интермодален терминал в Русе. Според заключението на комисията има нарушение на процедурата за избор. Класираното на първо място обединение "Дунав" не е предоставило навреме данните, които е трябвало да бъдат попълнени в декларация за авансово плащане, смята КЗК. Подаването на нова декларация с липсващата информация е в нарушение на Закона за обществените поръчки. Решението на КЗК гласи, че по казуса има нарушение на принципите на конкуренцията, както и дискриминация относно останалите кандидати по поръчката, чиито оферти са били изготвени в съответствие с изискванията на възложителя. Заедно с това институция установява неясноти по отношение на оценяването на офертите и класирането на участниците.
Източник: http://stroitelstvo.info, 02.06.2014г.

 

Становище на КЗК

 

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на Директора на Териториално поделение (ТП) на Националния осигурителен институт (НОИ) – София-град за откриване на обществена поръчка с предмет "Предоставяне на управляеми печатни услуги за нуждите на ТП на НОИ – София град".

Производството установи, че заложената методика за оценка на офертите е незаконосъобразна, като показателите за оценка – Предложение за изпълнение на заданието /ПИ/ и Предложение за обслужване на техниката /ПО/ са субективни и няма яснота за критериите, по които комисията ще оцени предложенията. ЗОП не забранява дефинирането на показатели за оценка, които нямат точен математически или друг стойностен израз, но в конкретния случай изискванията за „задълбочено разбиране“ и „принципно разбиране“ на нуждите на възложителя са субективни величини и при липса на конкретни указания от страна на възложителя, каквито не са налице, това би довело до значителна свобода на интерпретацията от страна на членовете на комисията при присъждането на точки по указаните показатели.

Предвид гореизложеното КЗК счита, че е налице нарушение на императивна норма на ЗОП, като се дава възможност за прекомерен субективизъм при определяне на комплексната оценка на участниците, недостатък, който не може да бъде преодолян дори с изискването за експертност на състава на комисията. Разглежданото нарушение е съществено и съставлява основание за отмяна на решението за откриване на обществената поръчка.

Източник:http://www.cpc.bg/General/News.aspx, 02.06.2014г.

Въздушен транспорт

Владимир Каролев: Изборът на борд на директорите на летище „София“ е безмислен

Изборът на борд на директорите на летище „София“ е безсмислен, коментира пред Транспортал икономистът Владимир Каролев. Той бе класиран на трето място в конкурса на Агенцията за публични предприятия. На […]

ЖП транспорт

Правят повторна експертиза на релсите на гарата в Хитрино

Делото за трагедията в Хитрино отново влезе в съда, съобщава Нова телевизия. Апелативният съд във Варна прие да бъде направена повторна експертиза на релсите на гарата. Искането за това беше на защитата […]

Автомобилен транспорт

Въпреки предизвикателствата на 2020 FlixMobility се придържа към зелената си визия

Около 30 милиона FlixBus и FlixTrain пътници в световен мащаб през 2020 Нова хигиенна концепция, 162,000 литра дезинфектант използван на борда на автобусите и влаковете Tенденции в пътуванията през 2020: […]