Над 53 млн. лв. ще бъдат инвестирани в железопътната инфраструктура в района на Русе

Генералният директор на НКЖИ инж. Златин Крумов участва днес в Русе в обществено обсъждане на проекта за градска железница. В дискусията, която се водеше от  министъра на транспорта и съобщенията Николай Събев, бяха очертани възможности и срокове за изграждане на бърза връзка между централната градска част с района на бившия Комбинат за тежко машиностроене (КТМ), двете промишлени зони на града, индустриалния парк, както и връзката с град Мартен и други населени места.

„По Плана за възстановяване и устойчивост нашата държава е получила одобрение и очаква финансиране за над 53 млн. лв. за изграждане на интермодален терминал Русе с железопътна връзка към гара Русе – разпределителна – РП Дунав и нова спирка, която да обслужва работещите в тази индустриална зона, както и хората, които живеят в този район“, добави генералният директор на НКЖИ.

Очаква се новата железопътна спирка да бъде изградена до края на 2022 г. и да отговаря на всички стандарти за достъпност, свързаност и удобство. Инж. Крумов сподели, че първата фаза на проекта за градска железница ще се състои в рехабилитация на железопътната инфраструктура в района на града, за да не се налага да се ремонтира през няколко години.

Той акцентира и върху връзката между Русе и Букурещ, която по думите му не е била приоритет досега, но с усилията и на двете държави, инж. Крумов се надява тя да бъде рационално използвана и полезна за гражданите и на двете страни до 2026 г.