Наш проект чака средства от „Юнкер”

 

Тракия Икономическа зона кандидатства за финансиране по плана „Юнкер . Другите нови проекти, включени тази година от Министерство на икономиката в списъка на България, са: летище Стара Загора и комплекс „Зелена алтернатива" в село Симитово, Пазарджишко.
Ако получим одобрение по инвестиционния механизъм, средствата могат да се насочат за строителство на индустриални и логистични обекти, изграждане на жилища за работна ръка, образование и квалификация на персонала, посочи Пламен Панчев, председател на СД на „Сиенит Холдинг . Тракия Икономическа зона е най-мащабният проект на холдинга в сътрудничество с КЦМ 2001) АД, италиански и израелски партньори, девет общини и два клъстера. Според критериите, заложени в плана „Юнкер", средства могат да се инвестират в изграждане на техническа инфраструктура (пътища, пречиствателни станции, ВиК), а също и реклама с цел привличане на потенциални инвеститори. Задължително условие за проектите е те да бъдат на принципа на публично-частно партньорство. Планът „Юнкер", кръстен на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер, е европейски фонд за стратегически инвестиции. Той е гарантиран с публични средства и ще се опита да мобилизира поне 315 милиарда евро допълнителни инвестиции в периода до 2017 г. От българска страна има подадени проекти за пътища, жп участъци и мерки за опазване на околната среда. Тракия Икономическа зона и летище Стара Загора са допълнение към съществуващия списък.

Източник: http://www.marica.bg, 17.04.2015г.