Незавършени проекти гълтат милиони от новите еврофондове

Най големи загуби се очакват по оперативните програми „Транспорт", „Околна среда" и „Регионално развитие"
Нефинализирани инфраструктурни проекти, които са били финансирани по приключващия в края на годината „стар" програмен период, ще се финансират със средства по „новите" еврофондове. Това стана ясно от писмо на вицепремиера по еврофондовете Томислав Дончев до ресорната парламентарна комисия на парламента, с копие от което разполагат вече и медиите. Така бюджетите по стартиращите сега европрограми на практика ще се намаляват с около 15%. Вместо за изцяло нови проекти, ще се наложи да се реализират плащания за недовършени в първия за страната програмен
период на европейското финансиране. От документа става ясно още, че правителството не желае да предостави на депутатите точните данни за очакваните загуби по трите програми с най-високи бюджети. Това са „Транспорт", „Околна среда" и „Регионално развитие". По Оперативна програма „Транспорт" за 2015 г. трябва да бъдат сертифицирани общо 473 млн. лв. За да не се стигне до загуба на средства в оставащия месец и половина, проектите, които са в сферата на железопътната и транспортната инфраструктура, трябва да бъдат финализирани. Тъй като това реално няма как да се случи, немалка част от парите за довършването им ще трябва да дойде от държавния бюджет или от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020, по която трябва да се финансира довършването на АМ „Струма" в района на Кресна, Третия метро-диаметър на софийското метро и реновиране на част от жп мрежата. По Оперативна програма „Околна среда" ще бъдат загубени около 163,5 млн. лв. Очакванията са, че поне 14 от проектите за подновяване на ВиК мрежата в различни общини в страната, които трябваше да приключат тази есен, ще бъдат завършвани и догодина, но със средства от новата европрограма. От документа става ясно, че още около 234 млн. лв. от проекти по ОПОС, които са били забавени ще бъдат платени с пари от бюджета. Тези средства не се възстановяват от Брюксел.
***
Търсят други източници на финансиране
Част от проектите по оперативната програма „Транспорт" 2007-2013 г. ще трябва да бъдат довършени с пари от бюджета или със заем, тъй като в края на тази година България губи правото да усвоява безвъзмездните средства по програмата заради изтичащия срок. Това стана ясно от изказването на ресорния министър Ивайло Московски по време на представянето на годишния отчет. Държавата ще търси различни източници на финансиране на големите инфраструктурни проекти, тъй като средствата по новата оперативна програма „Транспорт" са наполовина по-малко от тези по предходната програма. Източник на финансиране може да бъде новият формат на програмата на Европейската инвестиционна банка „Транзитни пътища 5", която вече ще се казва Европейски транзитни коридори. По нея ще бъдат включени направленията Русе-Търново, София-Калотина, София-Видин като стратегически европейски коридори. Досега по старата програма са платени 1.575 млрд. евро, или над 80% от общия бюджет за България. За да няма загуба на средства до края на годината трябва да бъдат усвоени 420 млн. евро. За новия програмен период България разполага с 1 млрд. лв., които ще отидат основно за доизграждането на автомагистрала „Струма", докато за довършване на цялата стратегическа инфраструктура като АМ „Хемус", отсечките Велико Търново – Русе, София-Видин, София-Калотина, страната ни се нуждае от общо 5 млрд. лв. По време на отчета стана ясно още, че „Хемус" ще се доизгражда с приходите от нова система с тол такси за камионите, която трябва да заработи през 2018 г. Полагат се максимални усилия до края на годината да бъдат завършени в голяма степен и трите железопътни проекта по направленията Първомай-Свиленград, Пловдив-Бургас и Септември-Пловдив. Анализите показват, че част от дейностите по тях ще се изпълняват и през 2016 г, за които ще се търсят други източници на финансиране – средства от съответния бенефициент, бюджетни средства или заем. През януари 2018 г. се очаква да заработи нова система с тол такси за камионите, с приходите от които ще се финансира довършването на магистрала „Хемус". Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, цитирана от БТА, по време на отчета за изпълнението на Оперативна програма „Транспорт 2007-2013 г". До края на годината ще бъде готов новият модел и стратегия за промяна за плащането и използването на пътища, готвен с помощта на Световната банка. Идеята е тол такси да бъдат налагани на всички тежки камиони над 3.5 тона, минаващи по републиканските пътища, а леките коли да продължат да пътуват с винетка, само че електронна.
Предвижда се догодина да бъде променено законодателството и да бъдат проведени процедурите за избор на изпълнител, който да тества и приложи системата с тол таксите.
***
ЕС откри нарушения при обществените поръчки в България
България е една от страните, в които се извършват нарушения при възлагането на обществени поръчки, свързани с парите от ЕС. Това сочи последният годишен доклад на Европейската сметна палата.
В групата на неизрядните държави попадат още Германия, Гърция, Испания, Франция, Холандия, Полша и Румъния.
Нарушенията невинаги се дължат на измами, но по-сериозните сред тях са свързани с неоснователно пряко възлагане на договори, допълнителни дейности или услуги, незаконно изключване на оференти, както и конфликт на интереси и дискриминационни критерии за подбор. Грешки има и по отношение на включването на недопустими разходи в декларациите на бенефициентите. Има и нарушения на правилата за държавни помощи и подбор на недопустими проекти, отчитат одиторите. Спрямо предходната година нередностите при разходването на европейски средства намаляват, макар и минимално – през 2013 година процентът е бил 4,5 на сто, докато през 2014-а е 4,4%. Докладът обаче отчита ръст на сериозните грешки в областта на обществените поръчки, както и на неправилно декларираните земеделски площи от производителите. Значително намаляват недопустимите проекти, дейности или бенефициенти.
През 2014 година приходите в бюджета на ЕС са 143,9 млрд. евро и при събирането им не са отчетени съществени грешки. Разходите са 142,5 млрд. евро и именно при разходването им одиторите регистрират нередности в размер на 4,4% от плащанията.
Най-голямото разходно перо в бюджета на ЕС е за т.нар. „Природни ресурси" – 57,5 млрд. евро. В него влизат разходите по Общата селскостопанска политика (ОСП), фонда за рибарство и Програмата за околна среда (LIFE). Тук много от грешките са свързани с подаване на неточни заявления, като най-често срещаната нередност е завишаване на размера на земеделската площ.
Източник: Строителство имоти