НКЖИ представи железопътните проекти, планирани за изпълнение на територията на община Русе

Днес (05.07.2022 г.) в конферентната зала на жп гара Русе, НКЖИ представи железопътните проекти, финансирани с европейски и национални  средства, планирани за изпълнение на територията на община Русе.

Сред тях са проектите за внедряване на ERTMS, ниво 2 в железопътен участък Русе-Каспичан и изграждане на Интермодален терминал Русе, които ще бъдат финансирани по Националния план за възстановяване и развитие. Със средства от оперативните програми „Транспорт и транспортна инфраструктура“ и „Транспортна свързаност“ се предвижда реализация на техническа помощ за подготовка  на проект „Развитие на жп възел Русе“, както и модернизация на тягова подстанция Русе. С национално финансиране ще бъде извършена рехабилитация и модернизация на гаров комплекс Русе, рехабилитация на спирка „Товарна гара Русе“, ще бъдат възстановени и проектните параметри по жп линията Русе-Варна, както и модернизация на телекомуникационните системи в участъка по направление Русе-Горна Оряховица.

Град Русе е част от рейнско-дунавския коридор от основната транс-европейска мрежа и е включен като възлова интермодална точка в него. Градът принадлежи на VII и IX общоевропейски транспортни коридори, част от коридора ТРАСЕКА – свързващ Централна и Източна Европа със страните от Задкавказието и Средна Азия, а оттам и Далечния Изток.

Изграждането на ИМТ Русе е включен като приоритетен проект за финансиране от Планът за възстановяване и устойчивост 2021-2026 г.

Русе е определен като ключова интермодална точка в Стратегията за интегриране на българската железопътна инфраструктура в европейската мрежа за интермодален транспорт.

ИМТ Русе е включен в Стратегията за развитие на транспортната система на Република България

Чрез изграждането му се осъществява транспортна верига от типа „море – жп транспорт – река“.

Информационното събитие беше открито от и.д. зам.- генерален директор „Стратегия и инвестиции“ инж. Мария Генова, която поздрави присъстващите и подчерта, че разчита на професионализма и инициативността на всички хора, които ще участват в реализирането на планираните жп проекти в района на гр. Русе и искрено се надява на взаимна подкрепа и сътрудничество между община Русе и всички екипи, които ще участват и допринесат за реализацията на изброените жп проекти. Заместник генералния директор изрази своето убеждение, че контактите и доверието, които ще бъдат изградени в процеса на съвместната работа ще послужат като стабилна основа за бъдещите европейски и национални инвестиции в района на града.

Реализацията на всички тези инвестиционни намерения ще допринесе община Русе да затвърди името си на стратегически град с развитието на транспорта в рамките не само на страната ни, но и на Европейския съюз.

В събитието участие взеха и директорът на дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“ инж. Мирослава Бакалска,  ръководителят на Звеното за подготовка, управление и изпълнение на проекти „Гарови комплекси и терминали“ арх. Александър Туджаров, заместник областният управител на Област Русе Людмил Христов, заместник-кметът на Община Русе Магдалина Илиева, председателят на общинския съвет на Община Русе  Иво Пазарджиев, представители на превозвачите и други гости.

автобус с деца катастрофира
Автомобилен транспорт

Автобус с деца катастрофира до Търговище

юни 14, 2024

Автобус с деца е катастрофирал близо до Търговище. Няма пострадали деца при инцидента. Катастрофата е станала малко след 12:00 ч., като автобу…