НКЖИ влага още европари в модернизацията на жп участъка Пловдив-Бургас-фаза 2

НКЖИ високи такси

Общо девет имота, разположени на територията на село Завой, община Тунджа и в град Ямбол са обявени за публична държавна собственост. Правителството е предоставило безвъзмездно тяхното управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Това ще позволи реализацията на обект „Модернизация на участък Ямбол-Зимница, при гара Завой“ и на обект „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътен участък Пловдив-Бургас“, които са част от проекта с национално значение „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив-Бургас-фаза 2“.

Модернизация на жп участък Ямбол – Зимница, при гара Завой включва изграждане на железен път, включително в гара Завой, изграждане на нов мост над река Тунджа, подновяване и изграждане на нова контактна мрежа;

За завършването на дейностите по развитие и рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас със средства от  оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ за периода 2014-2020 г. се изпълнява проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“.

Железопътният участък Пловдив – Стара Загора – Бургас е главна жп линия от железопътната мрежа на Република България и част от Транс-европейската транспортна мрежа и по-конкретно транспортен коридор „Ориент/ Източно Средиземноморски”. Коридорът свързва Северно, Балтийско, Черно и Средиземно море, като така се оптимизира използването на съответните пристанища и морски магистрали. Той включва река Елба като вътрешен воден път и ще подобри мултимодалните връзки между Северна Германия, Чешката република, Панонския регион и Югоизточна Европа. Коридорът продължава през морето от Гърция до Кипър. В България коридорът обхваща направленията Видин-София-Кулата и София-Пловдив-Бургас/ Свиленград – Турска граница.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Железопътната линия Пловдив-Бургас е приоритетна в националната железопътна система и рехабилитацията й ще допринесе за подобряване на качеството на предлаганите услуги и намаляване на транспортните разходи. По-високата скорост и по-високото качество на услугите ще спомогне за повишаване на конкурентоспособността на железопътния в сравнение с другите видове транспорт.

Специфичната цел на проекта е подобряване на качеството на железопътната линия Пловдив – Бургас и привличане на по-голям трафик към железопътен транспорт чрез намаляване на времето за пътуване с рехабилитация и модернизация на трасетата по линията Пловдив-Бургас и увеличаване на скоростта до 130-160 км/ч за отделните участъци, както и премахване на пресичанията на едно ниво;

Влак на бдж
ЖП транспорт

Пътнически влак дерайлира

юни 11, 2024

Затруднено е движението на влаковете, които преминават през Подбалканската железопътна линия поради излизане от релсите на локомотив и дв…