НКЖИ заявява увеличение на цената за разпределение на електрическа енергия

лого нкжи

Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“ (ДП НКЖИ) подаде заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за утвърждаване на нова цена за разпределение на електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт.

Предлаганата нова цена е 0,16422 лв./KWh (без ДДС), което представлява увеличение с 25% спрямо действащата цена от 0,13139 лв./KWh (без ДДС).