Нов договор за партньорство подписаха НКЖИ и УНСС

На 14.12.2022 г., в Университета по национално и световно стопанство беше продължен за поредна година договорът за партньорство между висшето учебно заведение и Национална компания „Железопътна инфраструктура“. На събитието присъстваха проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС и инж. Мария Генова, заместник генерален на НКЖИ.

Договорът за сътрудничество включва подготовка на студенти, които да започнат своето професионално развитие в НКЖИ, участие в съвместни събития между представители на двете институции, както и презентационни мероприятия.

„УНСС остава един от най-големите партньори на НКЖИ сред висшите учебни заведения, с които компанията има договорни отношения“ заяви инж. Генова и подчерта, че подготовката на бъдещи кадри в този университет е една от най-добрите в страната.

През 2022 г. завърши първата група от служители на ДП НКЖИ по магистърска програма „Икономика и управление на железопътния транспорт”, обучението на които беше съфинансирано от компанията, а учебната програма беше създадена от експерти на УНСС и НКЖИ.

НКЖИ е най-големият работодател в страната с над 10 800 служители.

Със своите структури компанията предлага работни места в 279 населени места. Осъществява дейността си в четири направления: Управление движение на влаковете и капацитета – с три регионални поделения – София, Пловдив и Горна Оряховица /298 броя гари към тях/; Железен път и съоръжения – с шест регионални поделения – София, Враца, Пловдив, Горна Оряховица, Бургас и Шумен и 41 броя жп участъци към тях; поделение Електроразпределение – с три регионални поделения София, Пловдив и Горна Оряховица и 47 броя подрайони; поделение Сигнализация и телекомуникации – с три регионални структури София, Пловдив и Горна Оряховица и 79 броя участъци.

Университетите, с които ДП НКЖИ има сключени договори са: ВТУ „Тодор Каблешков“, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Университет за национално и световно стопанство, Висше строително училище „Любен Каравелов“, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и Бургаски свободен университет.

Компанията има сключени договори и с три професионалните гимназии в градовете София, Горна Оряховица и Карлово, обучаващи кадри за железопътния транспорт.

За успешното стартиране на професионална кариера на учениците и студентите, ДП НКЖИ предлага възможности за включването им в следните програми: Стипендиантска програма за ученици; Стипендиантска програма за студенти; Стажантска програма за студенти; Програма за млади специалисти от ВУЗ в системата на ДП НКЖИ.

блокада на полскит ефермери и шофьори
Автомобилен транспорт

Европейската комисия се обръща срещу Полша заради блокадата на украинската граница и заплашва със съдебни мерки

декември 4, 2023

Европейската комисия критикува остро блокадата на украинската граница от полски камиони и фермери и предупреди за възможни съдебни дейст…