Новият главен архитект ще освобождава София от автомобилите

Реформа в градоустройството на София, смяна на културата от автомобилна в пешеходна, проверки, но не и реваншизъм по отношение действията на предходния екип и решенията взети от арх. Петър Диков.

Това обеща новият главен архитект на Столична община арх. Здравко Здравков. Той благодари за гласуваното му доверие и високата оценка, получени от журито на конкурса, в чиито състав влизаха представители на Камарата на архитектите, Министерство на регионалното развитие граждански организации.

На представянето на новия архитект в Столична община кметът Йорданка Фандъкова заяви, че очаква от него да предложи такава реформа, която да гарантира по-бързо и качествено обслужване на гражданите и бизнеса, както и механизъм за ефективен диалог с професионалните и гражданските организации.

Тя заяви, че държи на представената концепция за градския дизайн и цветовете на столицата и изработването на наредба, с която столицата да придобие желания облик. Фандъкова подчерта, че очаква с така представената концепция за развитие на града историческият център да бъде освободен, а паметниците на културата да бъдат запазени.

Арх. Здравков заяви, че за него работата на главен архитект е лично предизвикателство, а със силата и опита, които е натрупал най-вече като успешен мениджър, се надява да се справи с него. Той посочи, че ще разчита на ръководството на Столична община и на подкрепата на Столичния общински съвет.

Идеите, които арх. Здравков изложи за приоритети в дейността си са свързани със създаването на Звено за градско и пространствено планиране, за качествено провеждане на конкурсите в устройственото планиране, взаимодействие с районните администрации.

Арх. Здравков констатира, че в момента има 24 различни видове заявления и образци и приоритет за него ще е уеднаквяване на всички формуляри и образци. По думите му е необходима по-добра комуникация с районните архитекти.

Друг акцент в предложената от него концепция е визията и развитието на електронните услуги. Той подчерта, че ще работи за качествено нов дигитален архив и да се дигитализират одобрените инвестиционни проекти.

Арх. Здравков открои три направления за развитие на София – първото и най-важно е мобилността – промяна на модела на придвижване от врата на врата с автомобил. Според него са необходими качествени трасета на велосипедна мрежа – обвързана веломрежа, осигуряваща безопасност, развитие на градския транспорт с интегрирани спирки – обвързващи спирки на подземен и наземен транспорт. По думите му такава ще има до моста „Чавдар”.

Според него е необходимо да продължи изграждането на системата отбуферни паркинги, която ще позволи на хората да оставят автомобилите си в периферията.

Той подчерта, че ще работи за това да се освободи историческия център за пешеходно и велосипедно придвижване.

Друг приоритет е енергийната ефективност на сградите. Арх. Здравков подчерта, че 40% от консумацията на електричество се пада на сградите, така че дейностите по енергийна ефективност трябва да продължат.

Следващ представен от него приоритет е проблемът с осветлението и качественият градски дизайн. Трябва да се работи в посока преодоляване на градските бариери.

Арх. Здравков заяви, че ще работи за създаването на експертна банка от външни експерти, представители на браншови и граждански организации, която да работи за реализация на инвестиционните проекти в полза на градоустройственото развитие

Източник : www.news.bg