Няма опасен прелез – има опасно шофиране

С тези думи инж. Бисер Минчев, главен ревизор по безопасността в  НКЖИ, започна открития урок по безопасно преминаване на прелези в столичното 23 СОУ „Фредерик Жолио-Кюри“. Той запозна учениците с видовете прелези в страната и тяхната съоръженост.

Разгънатата дължина на железопътната мрежа на Република България е 6 481км. На територията на страната има 766прелеза, стопанисвани от Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”, от тях – 140 бр. разположени на пътища от Републиканската пътна мрежа и 626 бр. разположени на местни пътища.

По своята съоръженост железопътните прелези са:

·  280 бр. съоръжени с автоматични прелезни сигнализации (звукова и светлинна),

·  119 бр. съоръжени с автоматични бариери,

·  119 бр. съоръжени с електрически бариери,

·  108 бр. съоръжени с ръчни бариери,

·  140 бр. железопътни прелези без технически средства.

Един от основните приоритети, като част от цялостната дейност на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”, е обезпечаването на сигурността и безопасността при преминаване през железопътните прелези.

Независимо от активното участие на НКЖИ с различни кампании през годините в Международния ден за безопасно преминаване през жп прелези (ILCAD), само от началото на 2016 г. до 31 май 2016 г. са се случили 6произшествия на жп прелези, причинени от нарушаване на правилата за безопасност от водачите на пътни превозни средства. Анализът на тези последни случаи потвърждава тенденцията за грубо неспазване на правилата за движение по пътищата от страна на водачите на пътни превозни средства и незачитане на сигналите, които биват подавани от страна на железопътната инфраструктура за забрана за преминаване през прелеза поради приближаващ влак. Още по-тревожното е, че тези нарушения се извършват и от професионални шофьори, предимно управляващи тежки камиони.

Справката за произшествия на жп прелези за периода от 2012 г. до 31 май 2016 г.:

 

Година

Брой произшествия на жп. прелези

 

 

 

Убити

Ранени

Общо пострадали

2012

36

7

15

22

2013

31

4

13

17

2014

19

6

12

18

2015

20

2

9

11

31 май 2016

6

1

4

5

           

 

Намаляването на  фаталните случаи по железопътните прелези е основната цел при изпълнението на инвестиционната програма на НКЖИ при съоръжаването на прелезите с всички необходими съвременни технически средства. Осъществяваната от Компанията финансова стратегия в тази насока се базира както на средствата, осигурявани от националния бюджет на Република България, така и от европейските фондове.

 

Като Компания, за която безопасността на превозите е приоритет, НКЖИ полага усилия да намали инцидентите на жп прелезите в страната, чрез:

·        Модернизиране на прелезни устройства(от ръчни бариери в автоматични прелезни устройства)

С внедряването на тази съвременна апаратура се елиминира участието на  субективния човешки фактор за затваряне на прелеза, управлението е автоматизирано с високо ниво на надеждност; повишава се нивото на безопасността на движение и се намаляват експлоатационните разходи. Отпада също и необходимостта от поддръжка на ръчни бариерни инсталации, които са морално и физически остарели.

–     2013 г. – 35броя прелези

–     2014/15 г. – 20броя

–     2016/17 – 20 броя

·        Изграждане на еластични прелезни настилки, осигуряващи безпрепятствено и комфортно преминаване през прелезите.

С изграждането на тези настилки се постига плавно и комфортно преминаване на пътните превозни средства през прелезите, понижаване нивото на шума, намаляване на хлъзгането, възможност за извършване на ремонт на железния път без нарушаване на целостта на асфалтовата настилка и др.

Чрез прилагане на гореизброените технически и организационни средства, се постига и намаляване на времето, през което прелезите са затворени за преминаване на пътни превозни средства.

При модернизацията и рехабилитацията на жп прелези от Оперативна програма „Транспорт”, се изграждат надлези и подлези, с което се избягват пресичанията на едно ниво на железните пътища с автомобилните.

„Разкажете и на родителите си какво сте видели от камерите на НКЖИ и до какви резултати води безразсъдното  шофиране“ – призова децата главният ревизор инж. Бисер Минчев.

НКЖИ се включва активно всяка година в отбелязването на този ден, използвайки  повода да привлече вниманието на шофьорите и да припомни колко е опасно да се нарушават правилата при преминаването на жп прелезите. Тази година Компанията  се насочи  към бъдещите шофьори –ученици от горните класове, на които им предстои да вземат книжки. В инициативата се включи и Тити Папазов, който призова за повече търпение и разум при преминаването през жп линии.

„Откритият  урок“ се състоя в  23 СОУ в София, което се намира до гара Подуяне. 

„Използвам случая да ви предупредя и за друга опасност – модерното напоследък селфи в близост до релси и вагони. Вие сте млади и красиви хора, които обичат и романтиката и по-екстремните преживявания, но това е крайност, за която не бива и да си помисляте – напрежението от 25 000 волта може да ви убие. Забавлявайте се без риск за живота си!“. С това пожелание към учениците завърши инж. Минчев.