Оборотът във водния транспорт с най-голям ръст през второто тримесечие

През второто тримесечие на 2016 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи” нараства с 1,5% спрямо първото тримесечие на 2016 година. Най-сериозен ръст е регистриран при дейността „Воден транспорт”- с 25,8% и по-незначителен при „Сухопътен транспорт” – с 2,6% и „Пощенски и куриерски услуги” – с 2,1 на сто. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Намаление на индексите на оборота се наблюдава при въздушния транспорт – с 3,1%, и при складирането и обработката на товари с малко над 1 процент.

Общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи” нараства със 7,8% в сравнение със същото тримесечие на 2015 година. Увеличение се наблюдава при „Пощенски и куриерски услуги” (11,2%), „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта” (9,7%) и „Сухопътен транспорт” (8,5%). Намаление на годишна база е регистрирано при „Въздушен транспорт” и „Воден транспорт”, съответно със 7,3 и 2,3%.

В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” също е регистрирано повишение с 2,3% спрямо първото тримесечие на 2016 г. Това се дължи на ръст при далекосъобщенията – със 7,2% и при информационни услуги с 5,6 на сто. Най-значителен е спадът при дейността „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика”, който е 12%.

На годишна база секторът регистрира ръст с 11,6%, като най-високи резултати спрямо същия период на миналата година достигат информационните услуги – с годишен ръст 23,3% и далекосъобщения – с 15,8 на сто.

При „Други бизнес услуги“ най-голямо е увеличението на индекса на оборота спрямо предходното тримесечие при „Дейности по наемане и предоставяне на работна сила” – с 11,3%, докато при „Други професионални дейности” се отчита най-същественото намаление с малко над 10 на сто.

На годишна база при сектор „Други бизнес услуги“ има увеличение, което е най-ясно изразено в „Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност” – с 54,5%. Най-значителен спад има при „Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи” – с 8,1%.

Източник : www.expert.bg

волга
Автомобилен транспорт

Автомобилът “Волга” възкръсна (СНИМКИ)

май 21, 2024

Русия се насочва към местното производство на автомобили, след като ембаргото ограничи сериозно вноса и присъствието на чуждестранни авто…