Обсъдено бе създаването на Българска автомобилна камара

Депутатът от ГЕРБ Станислав Иванов посочи, че се с проектозакон се предвижда камарата да бъде национален компетентен орган, в който членуват всички лица, упражняващи професията автомобилен превозвач. Тя ще издава, спира и отнема лицензи за упражняване на професията автомобилен превозвач, уточни Иванов. Той посочи, че в момента това е правомощие на Изпълнителната агенция „Автомобилната администрация“, която освен с това, се занимава и с контрола и наказателната дейност. По думите му отделянето на задълженията по лицензирането и отнемането на лицензите от изпълнителната агенция ще подобри работата й и ще прекрати корупцията в изпълнителната агенция.

Според Георги Свиленски от БСП лява България изложените мотиви за създаването на камарата вероятно нямат нищо общо със законопроекта, който ще се предложи.

Красимир Лалов, заместник-председател на Националното сдружение на българските превозвачи, посочи, че те биха участвали в инициативата стига тя да е общоприета и прозрачна. Според него въпросът е да има взаимно доверие, за да се осъществи идеята. „Доколко си вярваме, че дори една камара няма да стане просто една неправителствена организация?“, попита той.

Представители на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Националното сдружение на автобусните превозвачи и Националното сдружение на международните превозвачи подкрепиха идеята за създаването на обща камара и направиха предложения, които да се вземат в предвид при изготвянето на законопроекта. Сред тях са да се направи обучение до достъпа за професията; в самата камара да се създадат секции, които да се занимават с проблемите на конкретните видове превози и други.                                                                                                                           Източник : www.kamioni.bg

 

Воден транспорт

Риболовците очакват съдействие от държавата за освобождаване на корабите

март 27, 2023

Риболовците от трите задържани в Румъния наши кораби очакват по-късно днес да се срещнат с ресорния земеделски зам.-министър Георги Събев в Балчик. Пред него те ще настояват за съдействие от […]

ЖП транспорт

Интермодалният транспорт става все по-важен, България планира още 5 терминала

март 26, 2023

Пренасянето на товари, използвайки няколко вида транспорт, е бъдещето не само за нашата страна, но и за цяла Европа. Основният принцип на интермодалния транспорт е да се използва железопътен транспорт за […]

ЖП транспорт

Общият език за европейските машинисти: допълнително препятствие или решение?

март 25, 2023

Европейският железопътен сектор остава разделен: трябва ли да има общ език за трансгранични влакови операции за персонал като машинисти, персонал и ръководители на движението? Забележителното е, че товарната асоциация ERFA, […]