Обсъдено бе създаването на Българска автомобилна камара

Депутатът от ГЕРБ Станислав Иванов посочи, че се с проектозакон се предвижда камарата да бъде национален компетентен орган, в който членуват всички лица, упражняващи професията автомобилен превозвач. Тя ще издава, спира и отнема лицензи за упражняване на професията автомобилен превозвач, уточни Иванов. Той посочи, че в момента това е правомощие на Изпълнителната агенция „Автомобилната администрация“, която освен с това, се занимава и с контрола и наказателната дейност. По думите му отделянето на задълженията по лицензирането и отнемането на лицензите от изпълнителната агенция ще подобри работата й и ще прекрати корупцията в изпълнителната агенция.

Според Георги Свиленски от БСП лява България изложените мотиви за създаването на камарата вероятно нямат нищо общо със законопроекта, който ще се предложи.

Красимир Лалов, заместник-председател на Националното сдружение на българските превозвачи, посочи, че те биха участвали в инициативата стига тя да е общоприета и прозрачна. Според него въпросът е да има взаимно доверие, за да се осъществи идеята. „Доколко си вярваме, че дори една камара няма да стане просто една неправителствена организация?“, попита той.

Представители на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Националното сдружение на автобусните превозвачи и Националното сдружение на международните превозвачи подкрепиха идеята за създаването на обща камара и направиха предложения, които да се вземат в предвид при изготвянето на законопроекта. Сред тях са да се направи обучение до достъпа за професията; в самата камара да се създадат секции, които да се занимават с проблемите на конкретните видове превози и други.                                                                                                                           Източник : www.kamioni.bg

 

ЖП транспорт

Железничари с отворено писмо до транспортния министър

На дневен ред може би е необходимо предприемането на стъпки за изготвяне и приемане на национална транспортна политика, както и актуализиране на търговските политики в железопътните дружества с цел привличане […]

ЖП транспорт

Бившият директор на НКЖИ Красимир Папукчийски стана зам.-министър на транспорта

Със заповед на министър-председателя Гълъб Донев са назначени трима заместник-министри. На длъжността заместник-министър на транспорта и съобщенията е назначен Красимир Папукчийски. Заемал е различни ръководни длъжности в Национална компания „Железопътна […]

Автомобилен транспорт

АПИ обяви обществена поръчка за проект на магистрала “Гюешево – Дупница“

Агенция „Пътна инфраструктура“ днес стартира обществена поръчка за избор на изпълнител за изработването на идеен и технически проект с подробен устройствен план – парцеларен план за изграждането на автомагистрала „Гюешево […]