Обявата за обществената поръчка за ТОЛ системата – пълна със словесни уроди

Хора, които не могат да пишат на български ще решат кой да получи 200 млн. лв. от парите за винетки

 

 

Обществената поръчка за избор на изпълнител на ТОЛ и винетната система бе обявена на сайта на Агенцията за обществените поръчки. Тя бе публикувана в понеделник, като тя е за „Проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т.(електронна винетка)”.

Вероятно кандидатите ще трябва да наемат и лингвист, който да преведе изискванията на нормален български език, тъй като в обявлението има странни изречения със съкращения като: "Представяне на уч-ка-Прил.№ 3 и вкл.: посочване на ЕИК, съгл. чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или др. идентифицираща инф. в съответствие със законод.на държ., в която уч-ът е установен, както и адрес, включ. ел., за коресп. при провеждането на процедурата" или "При участници обед.– копие на дог. за обед., а когато в дог.не е посочено лицето, което представлява уч-ците в обед. и док., подписан от лицата в обед., в който се посочва представляващият."

 

Изпълнителят ще трябва да изготви детайлен проект за изграждане на системата, да осигури необходимия хардуер и софтуер. освен това ще трябва да достави оборудвани автомобили, както и да постави допълнителни стационарни контролни точки за преброяване на трафика. Той ще има и една година след пускането на системата, за да докаже ефективността й, както и да обучи персонал за работа с нея.

ТОЛ системата ще важи за превозни средства над 3,5 тона, като ще обхваща обхваща 16 317 км., от които 737 км. автомагистрали, 2 582 км. първи клас пътища, 4 067 км. втори клас пътища и 8 931 км. трети клас пътища.

Прогнозната стойност на поръчката е 200 млн. лева, като тежестта на ценовото предложение е 70%, а 30% – техническото изпълнение.

автобус с деца катастрофира
Автомобилен транспорт

Автобус с деца катастрофира до Търговище

юни 14, 2024

Автобус с деца е катастрофирал близо до Търговище. Няма пострадали деца при инцидента. Катастрофата е станала малко след 12:00 ч., като автобу…