Одобриха и публикуваха обществени поръчки за жп подвижен състав за над 2,8 млрд. лева

Обществените поръчки за нов подвижен железопътен състав за над 2.8 милиарда лева без ДДС бяха обявени след 8-месечно закъснение и окончателно одобрени и публикувани на 12 май

Инвестицията се финансира с европейски средства по Плана за възстановяване и устойчивост и с бюджетни средства.

До момента в България не са подготвяни обществени поръчки за подвижен състав от подобен мащаб.

Обявени са общо четири обществени поръчки. Те са за купуване на 7 двуетажни мотриси, 35 едноетажни мотриси, 20 пуш-пул и 18 маневрени локомотиви.

В прогнозните стойности са включени освен доставката, така и 15-годишна пълна поддръжка. Тя трябва да гарантира високо качество, безаварийност и непрекъснатост на пътническата услуга, както и обучение на персонала.

Очакванията са интересът към обществените поръчки да е голям. Общо 32 индикативни предложения от световни производители бяха получени през миналата година.

Новият подвижен състав съществено ще подобри мобилността на населението чрез прехвърляне на пътуванията от автомобили към железопътен транспорт, посочват от Министерството на транспорта.

С покупката на новите влакове ще бъде обновен над 50% от пътуващия в момента подвижен състав по различните линии в страната.

Собственик на новия подвижен железопътен състав ще бъде Министерството на транспорта и съобщенията.

То ще ги отдаде под наем на изпълнителя по следващия договор за извършване на обществени превозни услуги с железопътен транспорт. Обществената поръчка за това е заложена да бъде проведена през 2024 г.

Новият подвижен железопътен състав трябва да пристигне в България до края на 2026 г.

Едната обществена поръчка е за доставка на 18 електрически маневрени локомотиви с батерия и пантограф за маневри в депа и влакообразуващи гари. Тя е на стойност от близо 93 млн. лв. без ДДС. Срокът за подаване на оферти е до 19 юни.

Другата обществена поръчка е за доставка на 7 броя двуетажни нулевоемисионни електрически мотрисни влака. Прогнозната ѝ стойност е 410.5 млн. лв без ДДС. Срокът за подаване на оферти 19 юни. В момента държавните ни железници нямат влакове на два етажа. Плановете са те да се движат по направлението София – Перник – Радомир.

Третата обществена поръчка е за доставката на 35 едноетажни нулевоемисионни електрически мотрисни влака. Те трябва да развиват скорост от над 160 км/ч и да са с капацитет от най-малко 200 седящи места. Прогнозната стойност на поръчката е 1 108 747 490,77 лева без ДДС. Срокът за подаване на оферти е 10 юли. Последната обществена поръчка е за доставка на 20 едноетажни, нулевоемисионни, електрически влака тип “push – pull”. Те трябва да развиват скорост от 200 км/ч и да имат капацитет от минимум 300 седящи места. Прогнозната стойност на поръчката е 1 200 483 000 лева. Срокът за подаване на оферти е 10 юли