Осигурени са допълнително пари за модернизацията на жп участъка Септември-Пловдив

Правителството одобри прехвърлянето на свободни средства от приоритетна ос 2 в приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013, с което създаде предпоставки за изпълнението на два важни жп проекта – реконструкцията и електрификацията на жп линията Пловдив-Свиленград в участъка Първомай-Свиленград и модернизацията на жп участъка Септември-Пловдив. Бенефициент по тях е Националната компания "Железопътна инфраструктура".
 
Решението на кабинета предвижда от ос 2 "Развитие на пътната инфраструктура по трансевропейските и основните национални транспортни оси" в бюджета на ос 1 "Развитие на железопътната инфраструктура по трансевропейските и основните национални транспортни оси" да бъдат прехвърлени 58 674 900 лв. 
 
Това се налага поради изчерпване на средствата по ос 1 и наличие на неусвоен ресурс в ос 2. Решението ще позволи, от една страна, изпълнение на приоритетните проекти, и от друга – максимално усвояване на средствата от ЕС.
 
Източник: Plovdiv24.bg
Градски транспорт

Граждани проплакаха: Поражения и в жилищата край метрото в „Хаджи Димитър“

 Редактор: Ралица БратановаP Три дни след като метрото в района на „Хаджи Димитър“ спря, а релсите се надигнаха наши зрители сигнализираха – започват същите процеси и в близките до проблемната метростанция жилищни блокове.  […]