Основно влаковете ще снабдяват Европа по време на кризата

Товарният железопътен транспорт е единственият, който може да гарантира на държавите в Европа непрекъсваеми доставки на суровини за индустрията, на храни и лекарства за населението и на други стоки от първа необходимост по време на извънредните мерки за ограничаване на пандемията от COVID-19.

Това става ясно от писмо, изпратено от Европейската асоциация за товарен железопътен транспорт (ERFA) до Елизабет Вернер, директор на сухопътния транспорт в Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ към Европейската комисия, с което редакцията на  Economic.bg разполага.

Писмото е навременно и логично предвид факта, че все повече държави или затварят тотално границите си, или налагат силни рестриктивни мерки по отношение на водачите на тежкотоварни автомобили, поради което по много ГКПП-та в Европа се образуваха километрични колони и се чака с дни. Само преди няколко часа и Турция, с която осъществяваме изключително сериозен търговски обмен с тежкотоварни автомобили, затвори границата си с България.

„Решението на много държави членки да затворят националните си граници създава значителни проблеми за доставките на стоки, особено за тези, които разчитат основно на превозите по шосе“, се казва в писмото. „Твърдо сме убедени, че товарният железопътен транспорт може да гарантира на европейските вериги за доставки да продължават да функционират дори и при задълбочаване на кризата, тъй като вече стана ясно, че товарните влакове продължават да свързват безпрепятствено страни и пазари дори и в случаите, когато е взето решение за затварянето на границите“, пише в писмото, подписано от президента и генералния секретар на ERFA Дирк Стал и Конор Фейгън.

„Ние силно подкрепяме мерките, приети от Европейската комисия досега, по-специално по отношение на осигуряването на потока от основни стоки и услуги. Важно е Европейският съюз да поддържа свободното движение на стоки, като същевременно гарантира и безопасно движение на транспортните работници“, се казва още в писмото, изпратено от ERFA до Елизабет Вернер в Брюксел.

За да се гарантира, че товарният жп транспорт може да изиграе своята основна роля в свързването на европейските пазари в този критичен момент, според ръководството на асоциацията е необходимо следното:

Железопътните коридори да действат като мрежа за гарантиране на европейските вериги за доставки. Това означава жп линиите да бъдат денонощно отворени за железопътните карго превозвачи;

Временни ограничения на ремонтните работи по жп линиите, за да не се намалява капацитетът им, с цел да не се ограничават товарните потоци;

Признаване на професията «машинист на товарен влак» за стратегическа професия. Европейската товарна жп мрежа може да функционира само ако железопътните превозвачи разполагат с достатъчно налични локомотиви и добре обучени машинисти. Следователно машинистите на товарни влакове трябва да се третират като стратегическа професия и правителствата трябва да разработят политики, за да гарантират тяхната работа. Специален статут следва да бъде предоставен и на други важни оперативни жп служители, като ръководители на движението и на други жп професии с важно значение за безопасността;

Специален статус на машинистите при пресичането на границите, като непоставянето им под карантина, освен ако няма убедителна причина за това. ЖП превозвачите носят отговорността за безконтактно предаване на товарите чрез електронни документи, което ще гарантира здравето на машинистите;

Икономическа подкрепа за непрекъснати товарни жп потоци, като приемане на стимулиращи политики за интермодален транспорт, удължаване на сроковете за плащане на логистични оператори и пр.

Източник: https://www.economic.bg

Влак на бдж
ЖП транспорт

Пътнически влак дерайлира

юни 11, 2024

Затруднено е движението на влаковете, които преминават през Подбалканската железопътна линия поради излизане от релсите на локомотив и дв…