От 2024: Безплатен градски транспорт за деца до 14 г.

Безплатен градски транспорт за деца до 14 години, обяви министър Георги Гвоздейков

От 1 февруари 2024 г., важни промени в градския и междуселищния транспорт в България ще влязат в сила, според обявление от министъра на транспорта и съобщенията, Георги Гвоздейков. Размерът на държавните средства за обществения транспорт за 2024 г. е планиран на около 330 милиона лева, като от тях 141 милиона лева са предназначени за намалени тарифи, а 188 милиона лева за субсидии за междуселищни транспортни услуги.

Сред най-значимите изменения е въвеждането на безплатен градски транспорт за деца до 14 години. Досега това право се ползваха само децата до 7 години. В междуселищния транспорт, децата до 7 години ще продължат да пътуват безплатно, а тези между 7 и 14 години ще имат 50% намаление. Това разширява предишната политика, която се отнасяше само за деца до 10 години.

Допълнително, задължителното намаление на цените на карти за пенсионери и учащи се увеличава от 20-30% до 50%. Нова група правоимащи се включва – лица с увреждания и намалена работоспособност до 70%, които ще имат право на минимум 25% намаление.

Министър Гвоздейков призова общините да актуализират своите нормативни документи и тарифи, като също така публикуват предстоящите промени за обществено обсъждане през оставащите дни на 2023 г. Тези, които вече са си закупили годишни карти, ще могат да ги преиздадат с новите, по-изгодни условия.