Откриха археологически находки при ремонта на бетонния мост в Пловдив

При ремонтните дейности на бетонния мост в Пловдив, работници се натъкнаха на значими археологически находки, включващи останки от древни сгради, керамика и монети, съобщиха от НКЖИ. Тези артефакти датират от римския период, когато градът, известен тогава като Филипопол, е бил важен търговски и културен център. Археолозите на място са открили основи на сгради, вероятно част от градската инфраструктура, както и предмети, свързани с ежедневния живот на древните жители.

Намирането на тези археологически находки неизбежно води до забавяне на ремонтните дейности. Според българското законодателство, всички археологически открития трябва да бъдат внимателно проучени и документирани преди да продължат строителните работи. Това включва детайлно изследване на артефактите, датиране и евентуално премахване на някои от тях за по-нататъшно проучване и съхранение в музеи.

Общината на Пловдив и археологическият екип работят съвместно за минимизиране на забавянето. Въпреки това, тези процеси са неизбежно времеемки. С оглед на значимостта на откритията, се предвижда изготвяне на план за опазване и интеграция на археологическите останки в бъдещия проект на моста, което допълнително усложнява и удължава времето за изпълнение.

 Очаква се, че ремонтните дейности ще се удължат с няколко месеца, но резултатът ще бъде не само функционален мост, но и обогатен исторически обект, който ще привлече още повече посетители в града.