Откриха бреговия център на ДППИ в Бургас

В събота с тържествен водосвет бе открит новоизградения брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването в гр. Бургас. Сградата е построена в рамките на проект „Информационна система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – фаза 3", финансиран от ЕФРР чрез ОП „Транспорт" 2007-2013 г. Бенефициент е ДП „Пристанищна инфраструктура”. Изпълнител на инженеринга (проектиране и строителство) е консорциум „Мидия -Диана Комерс", а ръководител на проектантския екип е арх. Николай Симеонов от „Вамос" ООД. Високотехнологичното оборудване е доставено и инсталирано от консорциум «Транслинк». Системата бе официално представена от генералния директор на ДП :"пристанищна инфраструктура" Ангел Забуртов.
Бреговият център в Бургас ще обслужва трафика в морските пространства южно от нос Емине, при нужда има възможност да покрива и северния район. Иновативният център ще следи за спазване на системата за движение в морските пространства на Република България, ще събира информацията и ще координира действията на корабите с оглед избягването на ситуации, които могат да доведат до аварии, сблъскване, засядане и потъване на кораби, както и ще подпомага търсенето и спасяването на човешки живот по море.
Същият брегови център във Варна, който вече е изграден, ще бъде открит официално на 15 август – събота, когато е и празникът на града. От новопостроената сграда в морската столица ще се извършва обмен на информация с корабите, плаващи в морските пространства на Република България, северно от нос Емине, но при необходимост ще разполага с възможността да обслужва трафика на плавателни съдове и в южната част. Между двата брегови центъра ще има непрекъснат обмен на информация.
Проект „Информационна система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – фаза 3" е на обща стойност 39 145 117,96 лв. С неговото реализиране ще бъде осигурено непрекъснато наблюдение на морските пространства на Република България; създаване на предпоставки за повишаване ефективността при морско търсене и спасяване на бедстващи плавателни съдове; повишаване на информационното осигуряване за подобряване на условията за опазване на морето и крайбрежните територии от замърсяване; събиране и предоставяне на необходима информация за корабоплаването на всички служби, които се нуждаят от нея, както и създаване на предпоставки за максимално ефективен морски бизнес.

Бреговият център за управление на трафика в Бургас ще помага в борбата с контрабандата. Това каза министър-председателят Бойко Борисов по време на откриването на центъра в Бургас. На събитието присъстваха министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и кметът на Бургас Димитър Николов. Премиерът се запозна подробно с начина на работа, която ще се извършва в центъра. По време на събитието пред премиера беше направена демонстрация на функционалните възможности на системата за управление на корабния трафик. Беше показан и Националният център за електронен документооборот в морския транспорт. Бойко Борисов уточни, че бреговият център ще помага в борбата с контрабандата. „Няма как повече да се укрие кораб, извършващ контрабанда на гориво”, коментира още премиерът.
Министър Ивайло Московски посочи, че с реализирането на проекта, България става една от първите държави-членки, които изпълняват изискванията на Европейския съюз за безопасност, търсене и спасяване. По думите му, стана ясно, че в тази област страната ни вече изпреварва и редица европейски държави, които все още не са изградили подобна информационна система. Московски допълни, че с изграждането на единна система за наблюдение, ще се постигне по-добър контрол на състоянието и движението на корабите, с оглед избягване на аварии, сблъскване, засядане и замърсяване на околната среда. Той посочи, че системата ще улесни комуникацията между различните служби и ще позволи на спасителните екипи да получават информация и да реагират незабавно, когато има бедстващи плавателни съдове.Бреговият център в Бургас ще извършва наблюдение и управление на трафика 24 часа в денонощието. Той е проектиран и изпълнен така, че да бъдат взаимозаменяеми и при необходимост всеки от тях да може да поеме функциите на другия. В рамките на проекта се създава още Национален център за електронен документооборот в морския транспорт, наречен още „едно гише”. Той позволява всички гранични служби да получават нужната им информация от един източник. Данните, които събират пристанищните власти, ИА „Морска администрация”, „Гранична полиция”, Агенция „Митници” и санитарните служби, вече ще се въвеждат по електронен път. По този начин заинтересованите институции и бизнеса, ще могат да използват наличната информация. Това ще улесни компаниите, при планиране на посещенията на корабите в пристанищата и товаро-разтоварните дейности в тях.