Откриха процедурата за концесионер на интермодален терминал Пловдив

 

Концесията ще е за срок от 27 години. Операторът на терминала ще бъде определен чрез открита процедура.

Чрез предоставянето на концесията се цели да бъдат привлечени частни инвеститори в процеса на поддържане и развитие на транспортната инфраструктура в България и да се оптимизират услугите по обработка на товари.

Съгласно разпоредбите на Директива 2014/23/ЕС за възлагане на договори за концесия и на Регламент 2015/1986 за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки, в „Официален вестник" на Европейския съюз ще бъде публикувано обявление за концесията. След публикуване на обявлението цялата документация за концесията ще бъде публикувана на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и достъпът до нея ще е пълен и безплатен.

На терминала има една линия за разтоварване и товарене, която е електрифицирана. На нея могат да бъдат подадени за обслужване до 25 вагона наведнъж. Останалите коловози, които ще обслужват терминала, са маневрени. Капацитетът на терминала е обработка на 50 контейнера на ден, а за година 57 хил. TEU. При достигане на заложените капацитети има възможност без никакви допълнителни промени да се направи и втора линия, която да обслужва увеличението на товарите. В момента до площадката е оставено празно място, което също би могло да се използва в бъдеще. Площта на товаро-разтоварната площадка е 28 декара, а целият терминал е около 70 декара. Предвиден и е митнически пункт за проверки. Има възможност и за складирането на контейнери. Дали ще има деконтейнеризация ще зависи от самия концесионер.

Търсят се възможности за подобен на пловдивския терминал в София. Други места, около които се предвижда да бъдат изградени интермодални терминали, са свързани с водния транспорт във Видин и Русе. Във Видин министерството е в процес на предпроектни проучвания. Техническият проект за Русе вече е готов. Предвижда се и терминал във Варна, където в момента се извършва проектирането. За Бургас трябва да се уточни какъв подход да бъде избран.

Източник: http://www.logistika.bg, 02.11.2016г.

Uncategorized

Бившите транспортни войски ще дострояват жп линията София – Елин Пелин

март 29, 2023

Държавната компания „Транспортно строителство и възстановяване“ (ТСВ) – наследник на Войските на министерството на транспорта ще дострои част от железопътната линия София – Елин Пелин, а за другия участък ще […]

Воден транспорт

Риболовците очакват съдействие от държавата за освобождаване на корабите

март 27, 2023

Риболовците от трите задържани в Румъния наши кораби очакват по-късно днес да се срещнат с ресорния земеделски зам.-министър Георги Събев в Балчик. Пред него те ще настояват за съдействие от […]

ЖП транспорт

Интермодалният транспорт става все по-важен, България планира още 5 терминала

март 26, 2023

Пренасянето на товари, използвайки няколко вида транспорт, е бъдещето не само за нашата страна, но и за цяла Европа. Основният принцип на интермодалния транспорт е да се използва железопътен транспорт за […]