Пак съдебно дело на ЕС срещу България заради законодателството в жп транспорта

Страната ни не е транспонирала директивата за европейското единно железопътно пространство

България е застрашена от дело в Съда на Европейския съюз (ЕС) заради законодателството в сферата на железопътния транспорт, става ясно от съобщение на Европейската комисия (ЕК).Комисията е поискала от страната ни, както и от още шест държави – Германия, Гърция, Латвия, Люксембург, Румъния и Чехия, да транспорнират в националните си законодателства директивата за европейското единно железопътно пространство.С нея се установяват правилата за управление на железопътната инфраструктура и дейностите в областта на железопътния транспорт, критериите за лицензиране на железопътни предприятия, принципите и процедурите за определяне и събиране на инфраструктурни такси и за разпределяне на инфраструктурния капацитет, както и за упражняване на регулаторен надзор.

Държавите от ЕС трябваше да синхронизират законодателството си с директивата до средата на юни миналата година, припомня Комисията. Месец по-късно ЕК е изпратила писмо до страните, които не са взели мерки, като досега България и останалите шест държави не са отговорили на европейските власти.Ако в срок от два месеца страните не изпратят отговор, Комисията може да сезира Съда на ЕС.ЕК е поискала от Румъния да изпълни изискванията на евродирективата за заплащането на такси от тежкотоварни автомобили, тъй като тя не е въведена правилно в румънското законодателство. Северната ни съседка също има два месеца за отговор, в противен случай е застрашена от съдебно дело.

Испания може да се изправи пред съда заради ограничаващите условия за достъп до професията “автомобилен превозвач”. Предприятията в страната трябва да отговарят на условия, които противоречат на европейската директива в сектора – например да разполагат с най-малко три превозни средства вместо с едно, каквото е изискването на директивата.ЕК посочва, че това изискване е непропорционално и потенциално дискриминира малките превозвачи, които често се оказват изключени от пазара на автомобилния транспорт.Кипър също е сред застрашените от дело държави заради законодателството за морската безопасност, а Полша – заради таксите на летището във Вроцлав. Срещу Белгия също има наказателна процедура – заради законодателството за летищните такси, тъй като страната не е създала независим надзорен орган, който да разрешава споровете между летищата и въздушните превозвачи във връзка с таксите.

Брюксел е решил да наложи глоба на Португалия и да заведе дело срещу страната заради неспазване на съдебно решение за баланса между приходите и разходите на управителя на железопътната инфраструктура.Страната ще плаща по над 40 400 евро дневно от датата на второто съдебно решение, докато не започне да прилага съответното законодателство, посочва ЕК.ЕК е завела и дело срещу Полша заради неправилното транспониране и неприлагане на директивата за безопасността на железопътния транспорт.Европейските власти настояват още четири държави – Австрия, Кипър, Германия и Полша, да облекчат изискванията към регулираните професии, които се явяват пречка на пазара на професионални услуги. Комисията е изпратила мотивирано становище и ако до два месеца държавите не предприемат мерки, институцията ще заведе съдебно дело.

Заради подобен казус, само че свързан с дейността на нотариусите, ЕК ще съди Чехия. Прага все още поддържа изискване за чешко гражданство като условие за практикуване на професията, което обаче противоречи на европейското законодателство.Гърция е държавата, срещу която се изпълняват най-много наказателни процедури през февруари. В начална фаза е процедурата срещу страната заради лозарите на о. Самос, които не могат да произвеждат вино самостоятелно.Гърция, както и Холандия и Португалия, трябва да транспонира директивата за безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води, както и да засили защитата на местообитанията и коренните видове, като въведе подходящо равнище на защита на териториите от мрежата “Натура 2000”.Наказателни процедури се изпълняват и срещу Италия – заради качеството на горивата, Испания – заради енергийната ефективност на сградите, и други.

Източник:Investor.bg

Градски транспорт

Готвят ново орязване на градския транспорт в София

От гражданската организация „Спаси София“ са против готвеното съкращаване на градския транспорт в София. Идеята за намаляване на градския транспорт е обявена в доклад, внесен в Столичния общински съвет от […]

Автомобилен транспорт

Eнергото ще може да прекъсва зареждането на електромобилите

Масовизацията на електромобилите е сериозна заплаха за електропреносните мрежи в Европа, твърдят два независими доклада, изготвени от британския и австрийския енергийни регулатори. Във Великобритания Ofgem дори разработи предложение електропреносните компании да […]

Автомобилен транспорт

Отлагат „Пакет Мобилност“ до края на октомври

Прилагането на „Пакет Мобилност“ по отношение на спорните въпроси се отлага до края на октомври. Това е второто „негласно удължаване на периода, в който фирмите няма да бъдат санкционирани за […]