Пътническите жп превози в България намаляват с около 70% от 1995 г. насам

Пътническите жп превози в България намаляват с около 70% от 1995 г. насам

Тенденцията в развитието на железопътния транспорт в Европейския съюз (ЕС) от 1995 година насам не е еднозначна. От една страна, има значителни темпове на растеж на пътническите превози в страни като Великобритания (70%), Швеция (42%) и Франция (37%). От друга страна обаче стоят страни като Литва и Румъния, където спадът надхвърля 80 на сто, както и България с около 70% спад на превозите.

Това отбелязва нов доклад на Европейската комисия, посветен на железопътния сектор в ЕС. Данните сочат, че жп превозите се разрастват през последните години – с 16% от 1995 година насам за 15-те „стари“ членки на общността и с 3% от 2000 година насам за ЕС 25 (т.е. без България и Румъния).

Някои държави имат още работа по отношение на предоставянето на ефективността и качеството на предоставените услуги, става ясно още от доклада.

Вътрешният жп пътнически трафик представлява около 94% от общия трафик в ЕС през 2011 година, сочат още данните на Еврокомисията. Най-голямо увеличение спрямо 2010 година отчитат Дания (15%), Литва (12%), Люксембург и Великобритания (по 9%). На обратния полюс са Унгария и Гърция, където вътрешните жп пътнически превози отчитат намаление от по около 40%. В България също има спад – в рамките на 10 на сто.

Статистиката отчита ръст на международните жп пътнически превози – с 2% през 2011 година, а през 2012 година тенденцията се затвърждава – ръстът е от 13%. Най-значимо е нарастването за периода 2010 – 2012 година във Финландия, като една от основните причини е пускането на високоскоростен влак, свързващ Хелзинки и Санкт Петербург. Държавите с най-голям спад на международните жп превози са Ирландия (-78%) и Хърватия (-75%).

Международният пътнически трафик през жп мрежата на България намалява с 50 на сто през периода 2010 – 2012 година.

За разлика от пътническите превози при товарните международният трафик има много по-голямо значение. Към края на 2011 година товарните превози съставляват почти половината от трансграничния трафик в железниците. В Белгия, Холандия и Балтийските републики товарният трафик е към 70% от международния жп трафик – основно от Русия и Германия. Във Великобритания обаче едва 2% от товарите по жп мрежата идват от чужбина.

И по отношение на товарните превози тенденцията на развитие е разнопосочна – от 1995 година насам превозените товари растат в Северна Европа, но намаляват в държавите от Централна и Южна Европа. Най-значими повишения се отчитат в Холандия (76%), Дания (71%) и Великобритания (66%). В Испания обаче спадът е от 54 на сто.

Данните за България (от 2007 година насам) показват понижение на товарните превози от над 50 на сто.

Като цяло товарните жп превози в страните от ЕС растат с 10,9% през 2012 година.

Докладът за развитието на сектора отбелязва още, че железопътният сектор все още разчита в значителна степен на публични субсидии – близо 36 млрд. евро през 2012 година. Почти толкова са и приходите от търговската дейност на компаниите в сектора.

Авторите отчитат и силната роля на конкуренцията като фактор за намаляване на цените на превозите. Цените са по-ниски и пътниците получават по-добра услуга там, където има открита конкуренция между различните железопътни компании. Така например цените по високоскоростните линии по маршрута Рим — Милано, където се конкурират два оператора, са с 25 до 40% по-ниски от тези по маршрута Мадрид — Барселона, който още не е либерализиран.

Източник: http://www.investor.bg, 19.06.2014г. 

Автомобилен транспорт

Обходният път на Бургас ще струва по-скъпо от строежа на магистрала „Хемус“

Започна строителството на северния обходен път на Бургас, съобщи агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Трасето с дължина от 4.7 км и ще струва 57 млн. лв. с ДДС. Това означава, че […]

Въздушен транспорт

Христина Янкова ще е новият председател на борда на „Летище София“ ЕАД

Христина Янкова ще е бъдещият председател на Съвета на директорите на „Летище София“ ЕАД. Това е окончателното решение на Комисията за номиниране, която я класира на първо място в проведения […]