PESA пуска локомотив с водороден двигател

През 2019 г. PESA създаде изследователски екип, фокусиран върху разработването на релсови превозни средства с водородни горивни клетки. Първият практически резултат бе изграждането на прототипи на маневрени локомотиви и на множество агрегати с този тип задвижване.

Сега производителят обяви, че ще представи прототип на локомотив с обозначение SM42 6Dn на тазгодишното търговско изложение TRAKO през септември. Той ще има мощност от 720 kW и ще се използва в рафинерията Orlen в Płock. Той се проектира в сътрудничество с PKN Orlen и Orlen Koltrans и ще бъде изграден на базата на дизеловия маневрен локомотив от клас SM42. Локомотивът Bo’Bo, движещ се с 90 км/ч, първоначално предвиден с DC/DC електрическо предаване и мощност от 600 kW, ще запази основните си характеристики на сцепление, поради което ще може да тегли влакове с тегло до 3200 t.

„Новият“ локомотив от клас SM42 6Dn ще бъде оборудван с четири тягови двигателя с мощност 180 kW, изградени от TSA, и с два течно охладени ABB тягови преобразувателя (по един на талига). Прототипът с тягови батерии LTO от 167 kWh и две горивни клетки (всяка по 85 kW) ще има водородни резервоари с общ обем 175 kg. Локомотивът вече ще бъде оборудван с електродинамична регенеративна спирачка. Изпълнението на този проект е напреднало до ниво от 70 % и основните ключови компоненти, включително водородни клетки, вече са доставени в Бидгощ. Едновременно с това PESA работи и по прототип на водородната многофункционална единица, обозначена като Regio160, предназначена за PKP IC.

Влак на бдж
ЖП транспорт

Пътнически влак дерайлира

юни 11, 2024

Затруднено е движението на влаковете, които преминават през Подбалканската железопътна линия поради излизане от релсите на локомотив и дв…