Подготвят анализите за концесия на Интермодалния терминал в Пловдив

Фирма Алкор ООД е избрана от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за изпълнител на концесионните анализи за предоставяне на концесия на Интермодалния терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив. 

От консултанта се очаква да разработи и проекти за обосновка на концесията, концесионен договор, документация за участие в открита процедура и решение за откриване на процедура. Стойността на поръчката е 66 000 лв. Очаква се решение на Министерски съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия.

Предстои Алкор ООД да разработи четири концесионни анализа – технически, финансово-икономически, правен и екологичен. Техническият и финансово-икономическият анализ ще бъдат подготвени най-малко в три варианта. Правният анализ следва да представи правната рамка на бъдещата концесия. Екологичният анализ се изготвя в зависимост от плана и инвестиционното предложение за строителство към обекта на концесията.

Изпочник: logistika.bg

 

Автомобилен транспорт

Петър Мутафчиев, председател на ФБТИ: Лошите парламентарни практики на управляващите доведоха до напрежението в сектора на пътническите превози

Господин Мутафчиев, каква е причината за напрежението при автобусните превозвачи, заради което от утре се очакват протестни действия? Причината е ясна, неизпълнени ангажименти от страна на управляващите да предприемат действия […]

ЖП транспорт

През Закона за ЖП транспорта МС бетонира нови тлъсти бонуси: Мая

на Министерския съвет, главните и административните секретари в изпълнителната власт, постоянният секретар на Министерството на външните работи и постоянният секретар на отбраната; ръководителите на бюджетни организации или други длъжностни лица. […]