Подписват договор за изграждане на интермодален терминал в Пловдив

В присъствието на заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Петър Киров ще бъдат подписани договорите за строителство и надзор на проекта за изграждане на интермодален терминал в Пловдив. Церемонията ще се състои днес, от 10:00 часа, в сградата на Национална компания „Железопътна инфраструктура“.
 
Проектът "Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив" се финансира по Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г. Строителните дейности ще бъдат извършени от „Трейс Груп Холд” АД, а строителният надзор ще се осъществява от „Рубикон-Тест”. Стойността на проекта, след проведените тръжни процедури е 11 703 046,60 лева без ДДС.
 
Източник: Focus-news.net