Подписват нови договори по транспортната схема

СРОКЪТ НА КОНТРАКТИТЕ ОТНОВО Е ПЕТ ГОДИНИ

Нови договори за изпълнение на обществен превоз на пътници по утвърдените автобус линии по общинската и републиканските схеми подписват превозвачите. Срокът на старите контракти от пет години изтича

и това налага тяхното подновяване.

Общинска комисия разгледа офертите по откритите процедури, съгласно изискванията на Закона за обществените порьчки, за курсовете по няколко направления.

"Елит Транс-14" ООД ще кара пьтници до Нова Загора и кв. "Гипсово"-Бели бряг-Трояново-Любеново. Същата фирма се заема и с превоза на хора по маршрутите "Несебър – Раднево и Раднево -Даскал Атанасово – Диня.

ДЗЗД "Евро Транс" ще ни вози до София – Раднево, Раднево – Ковачево и Раднево -Полски градец. Запазват се досегашните цени на билетите, като при абонаментните карти се прави 20% отстъпка. До морето ще ходим срещу 18 лева, до столицата срещу 19,50 лева, а до Нова Загора за 3,50 лева.

По същата процедура предстои да минат и други автобус линии , включени в транспортната схема.

Източник : www.crossdisplay.bg