Порт Варна с ръст при обработените контейнери за 2015

В края на 2015 г. Пристанище Варна ЕАД публикува информация за обработените товари през годината. Общият товарооборот на пристанището за 2015 г. е 9 545 712 тона.

 

От тях 2 470 179 е обработило пристанище Варна-Изток и 7 075 533 тона пристанище Варна-Запад. Обработените контейнери от Пристанище Варна ЕАД са 138 459 TEU. Зърнените товари, които пристанището е обработило за цялата 2015 г., са 2 632 310 тона, 2 272 925 от Варна-Изток и 359 385 тона от Варна-Запад.

За сравнение през 2014 г. общият товарооборот на пристанището е 9 865 062 тона, като пристанището отчита спад през 2015 г. от 319 350 тона обработени товари. Спад е отчетен и при обработеното зърно – за 2014 г. то е 2 884 869 тона. Единствено при обработените контейнери пристанището отчита ръст. За 2014 г. обработените контейнери са 132 668 TEU.

  Източник: www.logistika.bg