Позиция: Как кризата ще ускори интермодалния транспорт

COVID-19 подложи на изпитание всички видове транспорт. Китай и Румъния пуснаха влакове на солидарността и показаха важността на жп транспорта в глобалните логистични мрежи. Какво се случва в България

Получихме писмо от Асоциацията на българските железопътни превозвачи и Асоциацията по железопътна сигнализация, автоматика, комуникации и индустрия,  които предлагат мерки за преодоляване на транспортната криза, породена от пандемията от коронавирус.
В изразената позиция се подчертава, че подкрепата и съдействието на ДП НКЖИ е ключово за развитието на железопътния бранш чрез извършване на интермодални и комбинирани товарни превози, което ще обогати логистичните схеми и ше ускори възстановяването на икономиката.
Асоциациите предлагат гъвкав диференциран подход съобразно писмото на ERFA, Европейската асоциация, представляваща европейски частни и независими железопътни компании, във връзка с важността да се гарантира, че железопътният товарен превоз може да играе роля за осигуряване на европейските логистични вериги да функционира и за изграждане мрежа от товарни влакове в ЕС, и по примера на предприетите “небюрократични мерки” от Deutsche Bahn за:

– Привличане на транзитен и вътрешен трафик на товарни и интермодални влакове и по примера на /влакове между Интермодален терминал Пловдив и терминали Черкес Кйои и Халкали и проекта на GRAMPET Group „Влак на солидарността Китай – Европа“/чрез прилагане гъвкави конкурентни цени на инфраструктурните такси и разходите за енергия за влакове превозващи контейнери, автомобилни ремаркета, полуремаркета и сменяеми каросерии на територията на България;

– Намаляване на таксите за анулиране или промени на влакови маршрути на територията на Република България за всички видове товарни влакове;

– Цифровизация при железопътната инфраструктура и подвижния железопътен състав, както въвеждане на интелигентни транспортни системи и задължителен електронен обмен на документи. Модернизиране на осигурителна и комуникационна техника, изграждане Европейската система за управление на лаковете (ERTMS).

– Обявяване на публичен търг за наемане и експлоатация на интермодален терминал Драгоман, по примера на проведения търг за интермодален терминал Пловдив/Каблешково/.

Асоциациите очакват резултати като ще стимулират:

* Развитието на интермодални и комбинирани товарни превози, а активното участие на железопътния транспорт, значително ще ускори транспортния процес в условията на COVID-19.

* Осигуряването на надежден, безопасен и бърз транспорт ще помогне за безпроблемното осъществяване на международния стокообмен в условията на форсмажорни обстоятелства, което ще допринесе до по-бързо възстановяване на икономиката и в т.ч. транспортно-логистичния сектор след кризата “COVID-19”.

АБЖП и RASTIA очакват активна роля на ДП НКЖИ за предприемане конкретни действия, политики и стимулиращи мерки за интермодалния транспорт и интелигентните транспортни системи, цифровизация при железопътната инфраструктура и подвижния състав посредством:

– Прилагане на Интегрираната транспортна стратегия до 2030 г., приета в 2017 г. от МТИТС по проект на ОП Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020 г.

– Стартиране на действия в МТИТС – Управляващият комитет и Обединението НП – Комбиниран Транспорт – за  „Изготвяне на проект на Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 година“.

Източник: Logistika.bg

Влак на бдж
ЖП транспорт

Пътнически влак дерайлира

юни 11, 2024

Затруднено е движението на влаковете, които преминават през Подбалканската железопътна линия поради излизане от релсите на локомотив и дв…