Правят два жп тунела между Перник и Радомир

Изграждане на два тунела между Перник и Радомир предвижда проектът за модернизация на жп линията София – Перник – Радомир. Тунелите са в района на Батановци и Бушляк и ще бъдат с обща дължина 1195 м. Близо четири пъти по- дълъг- 4850 м. ще бъде тунелът в участъка Владая- Драгичево.

На наличните големи съоръжения по жп линията София – Драгичево – Перник – Радомир ще бъде направена реконструкция или подмяна с нови. Всички прелези ще се премахват и ще се заменят с нови надлези и подлези. Предвижда се изграждане на седем нови моста над Струма, като техните устои няма да засегнат речното корито, и четири нови – над улици и пътища. Проектирано е и построяване на 95 водостоци, от които 10 са в участъка, разположен най-близо до защитената зона „Витоша". Те ще бъдат заустени във Владайската река.

По проект съществуващото трасе до Владая се запазва. Цялото трасе от София до Радомир е с обща дължина 48,6 км и ще обслужва десет гари. След модернизацията скоростта на влаковете ще бъде увеличена до 160 км/ч.

Инвестиционното намерение очаква оценка за въздействие на околната среда.

Източник: standartnews.

Автомобилен транспорт

Европа се нуждае от зарядни станции

ACEA: Европа няма достатъчно станции за зареждане, за да отговори на нарастващото търсене на електрически превозни средства. Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA) стигна до заключението, че инфраструктурата за зареждане […]

Въздушен транспорт

Съветът по транспорт към БСП: Само неотложни мерки сега ще запазят работните места в сектора

На няколко сектора ще бъде разделен Съветът по транспорт, информационни технологии и съобщения към Националния съвет на БСП. Железопътният транспорт, автомобилният, водният и въздушният са диференцирани като категории под шапката […]