Предадоха жп проекта Куманово – Миладиновци по коридор Х

 

Той е част от трасето Куманово – Велез – гръцка граница в Македония. Предстои строителен търг за Битоля – границата

Проектантският екип от австрийската ILF, гръцката ADT – Omega, и българската "Евротранспроект" предаде разработката за обновяване на железницата Куманово – Миладиновци в Македония и започна кореспонденцията за работния проект. Трасето е част от коридор Х в частта Белград – Гърция. Срокът за завършване на проектната работа по обекта изтича в края на юни 2014 г. Първоначално времето за проектиране беше 18 месеца, смятано от края на май 2012 г., но беше удължено с 4 месеца, каза инж. Валентин Михайловски, ръководител на проекта от българска страна. Проектирането се финансира от Европейската банка за възстановяване и развитие.

Трасето
Целият проект е съставен от три участъка от трасето Куманово – Велез – гръцка граница на коридор Х, които не са последователни.
Първият е Куманово – Миладиновци, дължината му е 17 км и е проектиран от "Евротранспроект".
Вторият е Драчево – Велез, 30-километров участък през долината на река Вардар – най-трудният от трасето. По проекта работи ILF – Австрия.
Третата отсечка е Битоля – Кременица (на границата с Гърция) по разклонението на коридор Х, наречено Хд. Дължината е 17 км, проектът е разработен от ADT – Omega, Гърция. Тази част е сравнително най-лека за проектиране заради терена. Тя е предвидена за изграждане в най-близко време – основно заради развитието на индустриалната зона "Жабене". За съжаление от другата страна на границата – в Гърция, няма железница.

Проектът
Проектантите са разработили три фази: предварително проучване, идеен проект и работен проект за модернизация на трасето.
Целта на предпроектното проучване е да се избере каква модернизация е необходима.
Изработването на предварителен и работен проект за рехабилитация на трасето, подготовка на тръжни документи са част от работата на проектанта.
За третия участък от трасето е осигурено финансиране и предстоят търгове за изграждане на железницата.

Проектирането на Куманово – Миладиновци
беше много тежко, защото обхваща всички фази, а не се знае кой вариант ще бъде избран, каза инж. Михайловски.
Това е рискът на проектирането от предпроектно проучване до работен проект – проектантът е длъжен да разработи всички видове проекти по всеки вариант.
За първия участък, проектиран от българската "Евротранспроект", все още не е осигурено финансиране, затова и не се подготвя тръжна документация.
Разработихме варианти за 120 и 160 км в час единична и двойна жп линия. Изследвахме трафика, направихме кост-бенефит (ползи – разходи) анализ, получиха се два варианта за рехабилитация, разказват проектантите – един за 90 км в час и един за 120 км в час. Предпочетен от възложителя е вариантът за 120 км в час, затова проектантите снижават разходите за обновяването. Особеното е, че трасето минава през селата Черкези и Романовци, където скоростта не може да надвишава 90 км в час. В останалата част от трасето влаковете ще се движат със 120 км в час.
Участъкът е с голяма денивелация – след Куманово започва изкачване при максимален наклон 15-16/1000, последван от слизане със същия наклон. По средата на 17-километровото трасе е гара Романовци. Проектантите премахват 2 от съществуващите 5 жп прелеза и предлагат пътни подлези – при Куманово и при Романовци, където има по-голям трафик. Другите три прелеза са селскостопански и ще са снабдени със сигнализация, автоматизация и бариери за по-голяма безопасност.

Гарите
Измества се гара Романовци, коловозите – също. Запазват се две сгради – приемното здание и техническата сграда. Трасето се променя.
Гара Куманово е основна гара и остава същата, прави се реконструкция на стрелковите гърловини. Гарата осъществява връзката между коридор VІІІ и коридор Х и затова са предвидени отделни коловози за всеки коридор. Двата коловоза се събират в една стрелка в началото на гарата. Подобрява се схемата на гарата, като се предвижда лека реконструкция.
Жп линията е електрифицирана, ще се обнови сигнализацията и ще се мине към по-модерна сигнализация – на броячи на оси, търг за които предстои.
През селата Черкези и Романовци влакът ще минава по съществуващото трасе с леко изместване, за да се подобрят радиусите на кривите, като така се повиши и скоростта.
Предвидени са 2 пътни подлеза и 1 пешеходен. Останалите съоръжения ще бъдат рехабилитирани.
Гара Миладиновци не е част от този проект, но трасето се включва в нея.

Окончателният проект
Възприетият вариант на фаза идеен проект за трасето Куманово – Миладиновци е с приблизителна строителна стойност (35-37 млн. евро), точната ще стане ясна след изработване на количествено-стойностните сметки. В края на юни ще бъде завършен цялостният проект.

Източник: http://stroitelstvo.info, 19.05.2014г.

Автомобилен транспорт

Директорът на Волво: Сделката за въглеродните емисии в транспорта е ключова за реорганизацията на автомобилното производство

април 9, 2024

“Изпълнението на схемата за ценообразуване на въглеродните емисии на ЕС за пътния транспорт е от съществено значение за разработването…