Предизвикателства за спедиторите във Великобритания през 2016г

 

Спедитори ще продължават да се сблъскват с големите предизвикателства през 2016 г., според британската Международна Търговска асоциация за Великобритания спедитори(BIFA), през 2016г се очаква нейните членове да са изправени пред многобройни предизвикателства, в резултат от законодателни промени и държавната политика, а не икономически въпроси.

Според генералния директор на BIFA, Робърт Кийн "От законодателна гледна точка, ще има две големи въздействия върху спедицията през 2016 г. в резултат от прилагането на Съюза Митническия кодекс и изменението на SOLAS което изисква проверка брутна маса от контейнери преди натоварване.

"Все още има значително объркване относно последиците от двата законодателни промени и BIFA ще продължи да наблюдава събитията, за да запознае членовете и други заинтересовани, за да им помогне да управляват промяната в процеси."

 

През 2015 се случиха "ужасни събития" в тунела под Ламанша които, оказаха съществено влияние върху работата на спедиторите, които използват кръстовището за дейността си в Европа за логистика на превози на товари по суша.Тежката ситуацията вероятно ще продължи и през в 2016 г. Робърт Кийн добавя: "BIFA многократно призова за действия на правителството за справяне с проблемите, причинени от кандидат- нелегалните имигранти, опитващи се да използват товарните автомобили.

"Ние ще продължим да настояваме властите във Франция и Великобритания, за да се засили защитата на превозите от маршрутите в цялата страна и през Ламанш, за да може превозвачите да изпълняват задълженията си, за да се движат безпрепятствено на този стратегически път за товари.

BIFA изрази тревога от продължаващото забавяне на решението за разширяване на капацитета на летищата в югоизточната част, като същевременно изразява задоволство че правителството на Обединеното кралство се вслушва в съветите, които получава от логистичния сектор на Великобритания и приветства на замразяването на мито за гориво и планираната инвестиция в Обединеното кралство на пътната инфраструктура, като положителни знаци.

Източник: www.bifa.com

ЖП транспорт

Товарните влакове между Турция и Китай вече се движат редовно по график

Първият Китай-граница влак от Турция тръгна на 4 декември миналата година, а вторият току-що пристигна в централно разположения китайски хъб. Услугата ще работи два пъти месечно. Това е положителен старт […]

ЖП транспорт

Flixmobility с жалба пред Европейската комисия против държавна помощ на ДойчеБан

FLIXMOBILITY, германското дружество с отворен достъп Flixtrain и автобусния оператор на дълги разстояния Flixbus, подаде официално оплакване пред Европейската комисия (ЕК) за милиарди евро държавни помощи, предоставени на германския железопътен […]