Превръщат бившият техникум по ЖП транспорт в Русе в Център за управление на риска по река Дунав

Община Русе ще кандидатства проектно предложение „Създаване на общ център и база данни за управление на риска и територията по река Дунав“ по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“. Това става ясно от докладна записка, постъпила в местния парламент от страна на кметската администрация.
 
Проектът ще бъде изпълнен в партньорство между Община Русе, България (Водещ партньор) и Община Гюргево, Румъния. На българска територия проектът предвижда изработване на инвестиционен проект и изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на сградата на Професионална гимназия по ЖП транспорт в гр. Русе, ул. „Братя Обретенови“ № 9 и адаптирането ѝ към функциите на „Регионален център за интегрирано управление на риска и територията за региона на Долен Дунав“.
 
На румънска територия проектът предвижда закупуване на оборудване за подобряване на капацитета на институциите на местно и регионално ниво, за предотвратяване и управление на кризисни ситуации, както и съвместни обучения при кризисни ситуации.
 
Центърът ще бъде част от обща концепция за изграждане на Европейска мрежа от Регионални центрове за интегрирано управление на риска и територията в рамките на Дунавската стратегия. Тази концепция се обсъжда с експерти от Европейската комисия-JRC, от България, Румъния, Германия – Баден-Вюртемберг. Тя е подкрепена от Смесената комисия България – Баден-Вюртемберг и включена в двустранната програма за 2013-2014г., приета на 6-та сесия на комисията, от ноември 2013 г.
 
За Община Русе разходите ще възлизат на 4,5 млн. евро,  от които 85% от Европейски фонд за регионално развитие, 13%  национално съфинансиране и 2%  собствено участие на Общината. За Община Гюргево – 1,5 млн. евро,  от които 85% от Европейски фонд за регионално развитие, 13%  национално съфинансиране и 2%  собствено участие на Община Гюргево.
Източник: Topnovini.bg
Автомобилен транспорт

Петър Мутафчиев, председател на ФБТИ: Лошите парламентарни практики на управляващите доведоха до напрежението в сектора на пътническите превози

Господин Мутафчиев, каква е причината за напрежението при автобусните превозвачи, заради което от утре се очакват протестни действия? Причината е ясна, неизпълнени ангажименти от страна на управляващите да предприемат действия […]

ЖП транспорт

През Закона за ЖП транспорта МС бетонира нови тлъсти бонуси: Мая

на Министерския съвет, главните и административните секретари в изпълнителната власт, постоянният секретар на Министерството на външните работи и постоянният секретар на отбраната; ръководителите на бюджетни организации или други длъжностни лица. […]